< Aktuellt
25.01.2018

Järnvägsbron i Nickby förnyas

Arbetet med att förnya järnvägsbron som går över Sibbo å och Borgnäsvägen inleds i januari 2018. Projektet genomförs av Trafikverket. Järnvägsbron i Nickby ska förnyas eftersom den nuvarande bron har kommit till slutet av sin livslängd. Brons grundförstärkningar är inte tillräckliga och det har förekommit ständiga sättningsproblem i brons ändor. Spåret kräver dessutom årligt underhåll.

Den nya järnvägsbron byggs cirka 15 meter från den nuvarande bron vilket innebär att spårdragningen flyttas med ungefär 700 meter. Den nya bron byggs närmare Nickby centrum och den gamla bron rivs. Samtidigt höjs bron med cirka 0,4 meter för att tillåta högre fordon under bron på Borgnäsvägen.

Meningen är att byggarbetet ska utföras så att det inte stör trafiken i området men arbetet kan medföra små ändringar i körrutten. Information om ändringarna ges i ett senare skede.

Projektet finansieras genom åtgärdsprogrammet för att minska reparationsskulden på trafikleder 2016–2018.

Tidtabell

Arbetet inleds i januari 2018 och färdigställs sommaren 2019. Järnvägsplanen var framlagd under våren 2017 och beslutet om att förnya bron fattades i september 2017.

Läs mera på Trafikverkets webbplats (på finska):
http://www.liikennevirasto.fi/nikkilan-ratasilta

Mer information om byggningsprojektet:
Juhan Tyrväinen
Trafikverket
tfn 029 534 3891


Senast ändrat
25.01.2018