< Aktuellt
21.02.2019

Byggandet av en rondell i korsningen mellan Mårtensbyvägen och Nickbyvägen har påbörjats

Byggandet av en rondell i korsningen mellan Mårtensbyvägen och Nickbyvägen har påbörjats
Tekniska utskottet har reserverat ett anslag för år 2019 för att bygga en rondell och anslutningsparkering i korsningen mellan Mårtensbyvägen och Nickbyvägen. Gatuplanen på området godkändes i augusti 2018. Valet av entreprenör godkändes av tekniska utskottet i januari 2019.

Byggarbetet har påbörjats i februari under vecka 8. Den nya rondellen och anslutningsparkeringen färdigställs i slutet av sommaren 2019. Tack vare gatubygget blir korsningen betydligt tryggare både för bilister och för fotgängare. Nya gång- och cykelvägar byggs runt rondellen och även belysningen utökas. Anslutningsparkeringen är dimensionerad för 20–25 personbilar och bredvid den byggs även en egen del för parkering av cyklar.

Entreprenören har också valts. Rondellen till korsningen mellan Mårtensbyvägen och Nickbyvägen samt anslutningsparkeringen byggs av AC Päällysteet Oy. Arbetet börjar med en avgränsning av byggarbetsplatsen. Därefter fäller man överflödiga träd. Entreprenören har meddelat att man under de första månaderna arbetar huvudsakligen med att bygga anslutningsparkeringen och flytta vattenledningar.

Rondellen byggs en sektor i taget. På detta sätt kan korsningen användas normalt under hela den tid som arbetet pågår. Byggarbetsplatsen kommer oundvikligen att orsaka olägenheter för trafiken på området!

Du hittar situationsplanen för den kommande rondellen och anslutningsparkeringen här.

Mer information:
Gator: Aktuella byggprojekt
Ari Luomala, byggnadsingenjör Sibbo kommun, ari.luomala@sibbo.fi
Ilona Heikkinen, projektplanerare Sibbo kommun, ilona.heikkinen@sipoo.fi


Senast ändrat
21.02.2019