< Aktuellt
26.03.2019

Öppnandet av järnvägsspåret från Kervo till Nickby för passagerartrafik har blivit vald till en av de järnvägstrafikprojekt som genomförs i Nyland på 2020-talet

Öppnandet av järnvägsspåret från Kervo till Nickby för passagerartrafik har blivit vald till en av de järnvägstrafikprojekt som genomförs i Nyland på 2020-talet
Öppnandet av järnvägsspåret från Kervo till Nickby för passagerartrafik tog ett stort kliv framåt idag 26.3.2019. Styrelsen för Helsingforsregionens trafik HRT fattade beslut om att inkludera projektet i den strategiska planen för markanvändning, boende och trafik (MBT 2019) som genomförs i huvudstadsregionen under nästa årtionde.

– Resultatet är betydande, och vi har nått det tillsammans. Öppnandet av järnvägsspåret från Kervo till Nickby för passagerartrafik är ett viktigt mål för oss, men också ett förnuftigt beslut som utnyttjar infrastrukturen och främjar miljön, säger fullmäktigeordförande i Kervo respektive Sibbo Heikki Vestman (Saml.) och Eero Lehti (Saml.) samt Kervo stadsstyrelsens ordförande Samuli Isola (SD) och Sibbo kommunstyrelsens ordförande Kaj Lindqvist (SFP).

MBT 2019 är en regional plan i vilken det beskrivs hur regionen bör utvecklas under åren 2019–2050. Målet med planen är att skapa en lockande, livskraftig och välmående region med låga utsläpp. Öppnandet av järnvägsspåret från Kervo till Nickby för passagerartrafik antecknades som en konkret åtgärd med vilken det är möjligt att nå målet senast år 2030.

– Detta betyder att regionen har åtagit sig att främja öppnandet av järnvägsspåret från Kervo och Nickby för passagerartrafik förutsatt att antalet invånare i regionen växer tillräckligt mycket. Sibbo kommun, Kervo stad och HRT tar projektet framåt tillsammans och strävar efter att försäkra finansiering för investeringen, säger Sibbos kommundirektör Mikael Grannas.

För närvarande trafikerar redan godståg till Sköldvik på banan mellan Kervo och Nickby. Den kraftiga tillväxten i Sibbo och Kervo under de närmaste åren utgör en god grund för att ta i bruk den elektrifierade banan till Sköldvik även för persontrafik. År 2030 kan befolkningen i zonen Nickby–Tallmo–Ahjo uppgå till över 20 000 personer.

Engångsinvesteringen för att ta i bruk banan för persontrafik uppskattas vara cirka 31 miljoner euro, vilket är lite med tanke på en baninvestering. Investeringen ska också fördelas mellan kommunerna och staten. Målet är att genomföra planläggningen och fatta samtliga nödvändiga beslut för att inleda passagerartrafik på banan så att trafiken kan inledas under det kommande årtiondet.

– Ett persontåg är ett hållbart transportsätt med låga utsläpp. Med hjälp av det sammanbinds Ahjo, Nickby och Tallmo bättre än förut till Helsingforsregionen och metropolområdet. Tack vare persontågtrafiken kan vi också utveckla och bygga Ahjo, Nickby och Tallmo med stöd av tågförbindelsen, säger stadsdirektören i Kervo Kirsi Rontu.


Senast ändrat
26.03.2019