< Aktuellt
15.04.2019

Kom med och bidra till rökfria spädbarn!

Ungefär 15 procent av väntande mödrar röker under graviditeten. Rökning ökar konstaterat risken för att foster, spädbarn och barn ska drabbas av ett flertal sjukdomar och problem. Rådgivningarna i Sibbo uppmuntrar alla väntande familjer till rökfrihet, bland annat med kolmonoxidmätare och förmånskort för rökfria.

Alla väntande familjer i Sibbo får information om fördelarna med rökfrihet och har möjlighet att göra en kolmonoxidmätning. Kolmonoxidmätaren mäter kolmonoxidhalten i andningsluften hos den väntande modern och bedömer hur mycket kolmonoxid som förs över från moderns blodomlopp till fostret.

Från och med maj 2019 görs kolmonoxidmätningar under det första besöket på rådgivningen samt i mitten av graviditeten. Lions Club Sibbo har donerat kolmonoxidmätare till rådgivningarna.

Sibboföretag, kom med och stöd väntande mödrar att bli rökfria!

Väntande mödrar i Sibbo uppmuntras till rökfrihet även med hjälp av ett kort som ger lokala förmåner. Alla icke-rökande väntande mödrar och väntande mödrar som slutar röka får ett kort av rådgivningen som berättigar till rabatter eller möjligtvis små produktgåvor hos företag i Sibbo.

Företaget bestämmer själv vilken förmån man vill ge den rökfria väntande modern. Förmånen är av engångskaraktär och den väntande modern väljer en förmån som hon kan lösa ut med förmånskortet. Då den väntande modern löser ut förmånen förstör företagaren förmånskortet. De deltagande företagen inkluderas på rådgivningens webbplats och anslagstavla.

Vi önskar att så många företag som möjligt kommer med och bidrar till rökfria spädbarn i Sibbo! Om ditt företag vill vara med och stödja rökfrihet kan du kontakta hälsovårdare Tiina Storbjörk per e-post på adressen tiina.storbjork@sipoo.fi.

I Sibbo föds varje år ungefär 170 barn. Låt oss tillsammans uppmuntra rökfrihet bland väntande mödrar!


Senast ändrat
15.04.2019