< Aktuellt
01.07.2019

Utvidgningsarbetet har påbörjats i Nickby Hjärta

Projektet utvidgning av bildningscentret Nickby Hjärta har inletts i början av juni. Ett staket har nu rests runt byggarbetsplatsen för utvidgningsarbetet vid bildningscentret Nickby Hjärta. Du kan bekanta dig närmare med byggarbetsplatsen med hjälp av denna kartbild (se bilden nedan). Vänligen observera att vissa gångrutter har stängts av. De rutter som är säkra är märkta runt byggarbetsplatsen. Vi ber alla att använda enbart dessa rutter. Vi beklagar eventuella olägenheter som orsakas av byggarbetet.

Byggarbetsplatsen på kartan. Du kan gå runt arbetsplatsen t.ex. via Norra skolvägen elle Södra skolvägen.

Byggprojektet kommer inte att hindra skolgång i byggnaderna, utan eleverna inleder sitt läsår som normalt i augusti 2019. Enligt projektplanen färdigställs utvidgningen av bildningscentret våren 2021.

Avsikten med utvidgningen av Nickby Hjärta är att svara på det behov av skollokaler som aktualiseras i och med befolkningstillväxten i Nickby. Enligt planerna kommer det utvidgade bildningscentret att ha en gymnastiksal samt lokaler för årskurserna F–6. De nya lokalerna reses nordväst om den nuvarande skolbyggnaden.

Lokalerna som byggs inom projektet har planerats utifrån skolornas behov. När utvidgningen är färdig har man planerat att även andra aktörer så som medborgarinstitutet, ungdoms-, kultur- och idrottstjänster samt olika organisationer och föreningar får använda lokalerna och gymnastiksalen. I samband med utvidgningsarbetet bygger man också gårdsplaner och parkeringsplatser nära skolbyggnaden.

Du kan bekanta dig med olika byggprojekt i Sibbo på webbsidan Sibbo bygger och utvecklar.

Nickby Hjärta och ett staket runt byggarbetsplansen


Senast ändrat
01.07.2019
Taggar: skolor