< Aktuellt
06.04.2020

Några enheters verksamhet kommer att sammanslås inom småbarnspedagogiken

Vardagen löper smidigt inom småbarnspedagogiken i Sibbo trots coronaepidemin. Antalet närvarande barn har stabiliserats och stannat kring 20% som i övriga Finland. Några enheters verksamhet kommer att sammanslås från 6.4 p.g.a. väldigt lågt barnantal. Gruppstorlekarna hålls trots detta små och vi beaktar rekommendationer för att hindra smittspridning. Dessutom har i planeringen beaktat vårdnadshavarnas perspektiv och möjligast små förändringar i transportavstånd.

Vi rekommenderar i enlighet med statens direktiv fortsättningsvis att vårdnadshavarna sköter sina barn hemma i mån av möjlighet. Dessutom uppmanar vi vårdnadshavarna att meddela om vårdbehov och frånvarodagar.

Fortsättningsvis är följande kommunala enheter öppna:
 • daghemmet Miili
 • Mäntymäen päiväkoti (Tallbacken)
 • Hansaksen päiväkoti
 • språkbadsdaghemmet Metsärinne
 • Söderkulla förskola
 • Landsängens daghem
 • Nickby Gårds skiftesvårdsdaghem
 • Metsätien Päiväkoti
 • Nickby daghem
 • daghemmet Lillhjärtat
 • Jokipuiston esiopetus (Huvikumpu)
 • Talman esiopetus
Enheter som stängs fr.o.m. 6.4 eller redan tidigare har sammanslagits:
 • Västerskogin päiväkoti; verksamheten flyttas från 6.4 till språkbadet Metsärinne
 • Leppätien kielikylpypäiväkoti och Leppätien esikoulu; verksamheten flyttas från 6.4 till daghemmet Lillhjärtat
 • Lukkarin esiopetus; verksamheten flyttas från 6.4 till Huvikumpu
 • Sipoonlahden esiopetus; verksamheten flyttas från 6.4 till ett annat grupputrymme i paviljongen på Lärdomsvägen
 • Kyrkoby förskola; verksamheten flyttats tidigare till Nickby daghem
 • Södra Paipis daghem och förskola; verksamheten flyttats tidigare till Nickby Gårds daghem

Senast ändrat
06.04.2020