< Aktuellt
08.04.2020

Sibbo kommuns budget kommer att bedömas på nytt med anledning av coronavirusepidemin

Sibbo kommun har för avsikt att bedöma årets budget på nytt till följd av coronavirusepidemins konsekvenser för ekonomin. Samtidigt bromsar man upp genomförandet av nya investeringar, upphandlingar och rekryteringar.

Enligt Kommunförbundets senaste prognos kommer Sibbos skatteinkomster att minska med cirka 6 miljoner euro i år till följd av coronavirusepidemin. Dessutom kommer flera av kommunens verksamhetsintäkter att minska eftersom tjänster stängs och klientavgifter gottgörs. Samtidigt förväntas kostnaderna öka framför allt inom social- och hälsovården. Bland annat Sibbos kostnader för den specialiserade sjukvården kommer att öka avsevärt. Även HRT-kostnaderna ökar eftersom biljettintäkterna har minskat snabbare än vad man kunnat dra in på trafiken.

Sibbo bedömer att årets budget borde justeras med cirka 10 miljoner euro. Budgeten kommer att bedömas på nytt såväl beträffande driftsekonomin som beträffande investeringarna.

Kommundirektör Mikael Grannas kommer att föreslå kommunstyrelsen att en politisk styrgrupp tillsätts. Under ledning av styrgruppen ska årets budget bedömas på nytt. Den eventuella budgetändringen ska sedan föras till fullmäktige för behandling i juni.

Kommunen har också beslutat att omedelbart bromsa upp genomförandet av nya investeringar, upphandlingar och rekryteringar. Endast nödvändiga nya investeringar och upphandlingar genomförs. Ny personal rekryteras i huvudsak endast för social- och hälsovårdstjänsterna. De pågående rekryteringarna slutförs dock enligt planerna.

 


Senast ändrat
08.04.2020