< Aktuellt
08.05.2020

Första fallet av coronavirus bekräftat hos en klient i en omsorgsboendeenhet i Sibbo

En klient i en av Sibbos enheter för dygnet-runt-boendevård har bekräftats vara smittad av coronaviruset. I Sibbo är det här första gången en klient i en omsorgsboendeenhet blivit smittad.

Smittans ursprung är ännu oklar och smittkedjan utreds som bäst. Alla boenden i enheten i fråga samt hela personalen testas för coronaviruset. Den klient som blivit smittad har flyttats från enheten i fråga och får pandemisjukvård på ett annat ställe.

För att skydda klienternas privatliv ger kommunen inte närmare uppgifter om vilken enhet situationen gäller. Närstående till de som bor i enheten har blivit kontaktade per telefon gällande saken och praxisen i anknytning till situationen.

Situationen gällande skyddsutrustning är mycket bra i Sibbo och tillgången till skyddsutrustning är tillräcklig. Alla omsorgsboendeenheter i Sibbo har tagit i bruk mun-nässkydd och annan skyddsutrustning redan innan de nationella anvisningarna. Kontakter begränsas mellan boenden i enheterna. Också besöksförbudet gäller fortfarande i samtliga omsorgsboendeenheter.


Senast ändrat
08.05.2020