< Aktuellt
25.06.2020

Hundra barnfamiljer i Sibbo fick hjälp med barnens utevistelse under undantagsförhållandena

Hundra barnfamiljer i Sibbo fick hjälp med barnens utevistelse under undantagsförhållandena
Sibbo kommun erbjöd ett hundratal barnfamiljer hjälp med barnskötseln i form av utevistelse under undantagsförhållandena som orsakades av coronaviruset. Hjälpen nådde sammanlagt 159 barn, och de anställda inom kommunens småbarnspedagogik vistades ute med barnen i 1–2 timmar allt som allt 595 gånger. Tjänsten erbjöds under tio veckors tid 14.4–18.6.2020.

Tjänsten var avgiftsfri för familjerna och avsedd för alla barn under skolåldern. Personalen som var ute med barnen jobbar normalt inom kommunens småbarnspedagogik. Personalens normala arbetsuppgifter minskade i och med undantagsförhållandena eftersom föräldrarna uppmanades att sköta sina barn hemma. Som mest jobbade 15 personer med tjänsten.

Syftet med tjänsten var att stödja barnfamiljerna under undantagsförhållandena.

– Responsen vi fått om tjänsten har varit tacksam. I synnerhet föräldrar som jobbat på distans har berättat att de haft stor nytta av hjälpen. Efter vad vi hört har månget barn väntat på skötaren med näsan fastklistrad i fönstret. Betydelsen av att ha en lekkamrat har varit stor, berättar servicechef Kaija Kurkela.


Senast ändrat
25.06.2020