< Aktuellt
01.07.2020

Nya lekmiljöer i daghemmen inspirerade både barn och vuxna till att leka mera

Under det första året av utvecklingsprojektet Hela kommunen leker har man byggt nya lekmiljöer i Sibbos daghem. I projektet har man utvecklat lärande genom lek och resultaten syns redan: barnen leker mera, mer involverat och i större grupper.

Syftet med projektet är att utveckla småbarnspedagogiken i Sibbo kommuns alla daghem och förskolor. Första årets resultat och erfarenheter presenteras i en video som du kan se nedan.

Lekmiljöerna som visas i videon har alla sina egna användningsändamål. I ett rum som är menat för bygglekar har man ställt fram lego, byggklossar och tågbanor. I ett lek-kafé får barnen öva sig på samarbete och hur man använder pengar.

Projektet förverkligas tillsammans med Hannelandia som specialiserat sig på lekpedagogik.

– Man tänker ofta att lekmiljön inte får vara för färdig, att det gör gott för barnen att fantisera resten. Efter att i 20 år följt med hur barn i olika åldrar leker tänker jag nuförtiden annorlunda, säger Hanne Nyman, som grundat Hannelandia, i videon.

När det finns mångsidiga möjligheter till lek att välja mellan börjar barnen leka mer spontant, och leken varar också längre.

Barnen ber vuxna med i lekarna mer än förr

Projektet har lett till att barnen leker mera och i större grupper och lekarna är mer fantasifulla än förut. De vuxna blir oftare ombedda att vara med och lever sig in i lekarna.

– Det har varit fantastiskt att följa med hur det har bubblat av iver för den pedagogiska verksamheten på fältet. Arbetet har blivit roligt, gläder sig Annette Lagerstam, servicechef inom småbarnspedagogik.

Projektet fick sin början då man inom kommunen började fundera på hur man kunde sporra personalen till nya pedagogiska metoder. Genom workshoppar och fortbildningar har man säkerställt att personalen inom småbarnspedagogiken har verktygen och kompetensen som behövs för att stöda barnens lek.

– Vi började med att skapa lärmiljöerna, som redan i sig stärker växelverkan mellan vuxna och barn. Projektet rent av uppslukade oss alla, säger chef för småbarnspedagogik Mervi Keski-Oja.

Utvecklingsprojektet baserar sig på innehållet i de nationella grunderna för planen för småbarnspedagogik. I grunderna betonar man en helhetsskapande pedagogik som gör det möjligt att betrakta saker och fenomen mångsidigt. Leken har en betydelsefull roll i att barnen lär sig nya färdigheter, gestaltar omvärlden och skapar sociala kontakter.

Utvecklingsbehoven och -målen inom småbarnspedagogiken i Sibbo valdes ut genom Reunamo Education Research utvärderingsmetod för utvecklande respons. I projektet ”Sibbovargen rör på sig och leker” som finansierats av Utbildningsstyrelsen började man 2018 skapa innovativa lekmiljöer som sporrar till motion och lek. Därmed uppstod samarbetet ”Hela kommunen leker” med Hannelandia 2019. Under det treåriga projektets första år har man utvecklat de fysiska lärmiljöerna.

Länk:

Videon “Leken stiger ut ur lådan” på Sibbo kommuns YouTube-konto


Senast ändrat
01.07.2020