< Aktuellt
02.07.2020

Höga bakteriehalter i vattnet vid Joensuun Tilas badstrand – simning rekommenderas inte

Simning vid Joensuun Tilas badstrand i Sibbo rekommenderas inte för tillfället. Höga halter av fekala bakterier har konstaterats i det vattenprov som togs från badstranden 30.6.2020. Analysresultaten blev färdiga i dag 2.7.2020.

Det regnade mycket på provtagningsdagen. Utvecklingen av badvattnets kvalitet följs med en ny provtagning i dag (2.7.2020). Analysresultaten torde bli färdiga måndagen 6.7.2020.

Information om analysresultaten och vattnets badduglighet ges på miljöhälsovårdens webbsida på adressen www.borga.fi/badvatten Övervakning av vattnets kvalitet vid stränder (Excel-tabell). Information om ändringar i rekommendationen ges också på webbplatsen sibbo.fi.

Myndighetstillsynen över badstränder sommaren 2020

Miljöhälsovården övervakar vattenkvaliteten vid de allmänna badstränderna i Askola, Lappträsk, Lovisa, Borgnäs, Borgå och Sibbo. Upprätthållaren av en badstrand ansvarar för strandens renhet och säkerhet.

I badvattnet undersöks fekala bakterier. I samband med provtagningen kontrolleras också strandens allmänna renhet och eventuell förekomst av blågröna alger. Resultaten från badvattenanalyser och observationerna om blågröna alger finns på badsträndernas anslagstavlor och miljöhälsovårdens webbsidor.

Badstrandsbesökare kan anmäla sina observationer till hälsoskyddet per e-post till terveydensuojelu@porvoo.fi eller per telefon till jourhavande hälsovårdsinspektören vardagar kl. 9-12 tfn 040 168 8844.


Senast ändrat
02.07.2020
Taggar: idrott