< Aktuellt
07.04.2016

Motion för äldre – glädje och nya idéer 17.5

Utbildningen i Servicehuset Elsie tisdag 17.5.2016 kl. 9–15.00. Utbildningen är avsedd för frivilliga som arbetar tillsammans med äldre människor.

Målet med utbildningen är att skaffa nya idéer för motionshandledning för äldre. Under dagen får deltagarna pröva på olika slags styrke- och balansövningar som kan användas inom motion för äldre. Dessutom får deltagarna utbyta idéer och erfarenheter med varandra.

Utbildningsteman:
Välkommen! Introduktion till utbildningen
Motionens betydelse för äldre
Grunden för att hålla sig upprätt – styrke- och balansövningar
Särdrag inom motionshandledning för äldre
Tips för utnyttjande av olika slags gymnastik- och träningsprogram
Från idéer till praktik. Avslutning av utbildningen.

Utbildare:
Marit Heikura, regional utbildare vid Äldreinstitutet

Under utbildningen bekantar vi oss bl.a. med följande temahelheter och därtill hörande material:
Tips för utnyttjande av olika slags gymnastik- och träningsprogram
-Gymnastikprogram för äldre 1, 2 och 3
-Kom igång
-Hemgymnastikprogram i A4-format för att öka styrkan och balansen
-Gymnastikkort (Kunnon eväät) samt bruksanvisning Kortpacken. innehåller 52 illustrerade kort med gymnastikövningar som utvecklar styrkan och balansen. För årets varje vecka finns en skild övning. Korten kan användas för motionscirklar och föreningarnas gymnastikstunder eller som stöd för individuell hemgymnastik.
-Grunderna i seniordans

Ingman Group understöder kursen.

Anmälan senast 4.5.2016 och mera information om utbildningen:
Verksamhetsledare Sari Häkkinen sari.hakkinen@sipoo.fi, tfn 09 2353 6693


Senast ändrat
07.04.2016