< Aktuellt
12.12.2017

Grävarbetet av fjärrvärmeröret inleder

Arbetet med att gräva och flytta fjärrvärmeröret inleds den 11 december 2017 väster om Nickby Hjärta på området mellan skolan och våningshusen. Flyttarbetet utförs av Kervo Energi och görs i tre faser under vintern och vårvintern 2018. De sista arbetena utförs i maj–juni 2018.

Flyttarbetet utförs så att gång- och cykelvägarna utsätts för minsta möjliga olägenheter. Trafiklederna som är avstängda och omvägarna märks ut på området. Schaktet skyddas med ett staket och på övergångsställena installeras stålbroar för fotgängarna.

Arbetet utförs under vardagar kl. 7–16. På byggplatsen förekommer grävmaskins- samt lastbils- och paketbilstrafik. Under byggskedet ska försiktighet iakttas och skyltarna på byggplatsen ska följas. Vi beklagar eventuella olägenheter som arbetet kan medföra. Vänligen kontakta Kervo Energi om ni upptäcker att det förekommer skadegörelse på byggplatsen.

Tilläggsuppgifter:

Kontaktperson på Kervo Energi Ab:
Aleksi Törmänen
Fjärrvärmeplanerare
Kervo Energi Ab
040 8204 955

Kontaktperson vid Sibbo kommun:
Pasi Kanerva
Byggherreingenjör
Sibbo kommun
0500 686 757


Senast ändrat
11.12.2017