< Aktuellt
13.12.2017

Klientavgifterna inom småbarnspedagogiken ändras

Riksdagen har 8.12.2017 godkänt en ändring av lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken. Avgifterna sjunker fr.o.m. 1.1.2018.

Klientavgifterna för familjer med små och medelstora inkomster sänks genom att ändra inkomstgränserna och avgiftsprocenterna som påverkar avgiften.

De ändrade uppgifterna är markerade med gult i tabellen:

Avgifterna för syskonen sänks

Den nuvarande avgiften för småbarnspedagogik för familjens andra barn är 90 procent av heltidsavgiften för familjens yngsta barn. Efter lagändringen sjunker avgiftsprocenten till 50 procent.

Vad ska familjerna göra för att nedsättningarna ska träda i kraft

1. Om ni har lämnat in en inkomstutredning efter 1.8.2017 och inkomsterna inte har ändrat eller om ni har meddelat att ni betalar enligt den högsta avgiftsklassen, behöver ni inte göra någonting.

2. Om det har gått en längre tid sedan ni lämnade in en inkomstutredning, ska ni för att erhålla nedsättningarna lämna in en ny inkomstutredning senast 8.1.2018.
- Blanketten för inkomstutredning finns på Sibbo kommuns webbplats här, där den kan fyllas i elektroniskt eller skrivas ut och fyllas i för hand.
- Blanketten fås också på vårdplatserna och Sockengården, och ska returneras till adressen: Sibbo kommun/Tjänster för småbarnsfostran, PB 7, 04131 SIBBO.

 

På förfrågningar svarar Irene Lönnqvist, e-post irene.lonnqvist@sibbo.fi, tfn 09 2353 7501.

 

 

 


Senast ändrat
13.12.2017