< Aktuellt
19.12.2017

Invånarenkät - Grönområden och allmänna områden samt gatuområden

Invånarenkät - Grönområden och allmänna områden samt gatuområden
Berätta för oss om grönområdena och de allmänna områdena samt gatuområdena i södra och norra Sibbo. Norra Sibbo omfattar Nickby område och södra Sibbo omfattar områdena Söderkulla, Eriksnäs och Hansas.

Hurdan är skötselnivån i dessa områden? Hur fungerande och prydliga är de? I hurdant skick är de? Hur trygga och trivsamma är de? Hur anser du att de skall utvecklas?

Enkäten mäter nivån på kvaliteten hos grön- och allmänna områden och avsikten är att enkäten genomförs årligen.

Resultaten av enkäten används i planeringen av skötseln av gatu- och grönområdena samt för att jämföra skötselnivån i olika områden.

Mer information om enkäten ger kommunens trädgårdsmästare mari.kosonen@sibbo.fi.

Enkäten kan besvaras 19.12.2017 - 15.1.2018. Svara på enkäten via denna länk.


Senast ändrat
19.12.2017