< Aktuellt
11.12.2018

Tillfälliga skollokaler invigdes vid Lärdomsvägen i Sibbo

Söderkulla skolcentrum vid Lärdomsvägen har nu tagit i bruk två paviljonger som används för undervisning av elever från Sipoonlahden koulu och Söderkulla skola. Syftet med paviljongerna är att försäkra hälsosamma och trygga lokaler för eleverna. Paviljongerna invigdes under högtidliga former tisdagen den 4 december 2018.

Eleverna från både Söderkulla skola och Sipoonlahden koulu framförde sångnummer i invigningsceremonin. Repertoaren bestod av sångerna Tillsammans och Aakkoslaulu (alfabetssången). Fullmäktigeordförande Heikki Vestman tillsammans med några elever fick klippa band som symbol för ibruktagandet och på så sätt inviga paviljongerna.

Sammanlagt cirka 240 lågstadieelever både från Sipoonlahden koulu och Söderkulla skola och cirka 80 förskoleelever studerar i paviljongerna. Därtill har samtliga högstadieelever från Sipoonlahden koulu några lektioner i paviljongerna.

Paviljongerna kommer att fungera som undervisningslokaler för Sipoonlahden koulu tills undervisningen gradvis kan flyttas till Fröken Miilis väg när utbyggnaden av skolan blir färdig. Beslutet att skaffa paviljongerna fattades för att försäkra trygga och hälsosamma lokaler för båda skolorna. Flera elever rapporterade om inneluftsrelaterade symptom i den gamla byggnaden vid Lärdomsvägen.

Ett av de strategiska målen för denna fullmäktigeperiod i Sibbo är att man har hittat en lösning på varje problem med inomhusluften som upptäckts i kommunens lokaler. Vestman berättar att beslutsfattarna i Sibbo tar ansvar för barnens och arbetstagarnas välmående. Inneluftsproblemen tas på allvar.

– Inte ett enda barn, inte heller en enda kommunanställd bör lida eller förlora sin hälsa på grund av att de vistas i en kommunal byggnad, sa Vestman i invigningstillfället.

Det var cirka ett år sedan kommunfullmäktige i Sibbo fattade beslutet att skaffa paviljongerna.

– Tack till alla som påverkade beslutet att skaffa paviljongerna och ett stort tack till eleverna, föräldrarna och lärarna för all den flexibilitet som ni visade på våren och hösten när vi fortfarande var tvungna att använda tillfälliga lokaler för att lösa problemet! sade Vestman.

Utbyggnaden av Sipoonlahden koulu färdigställs i slutet av sommaren 2019. Efter utbyggnaden ändras lokalerna i den nuvarande skolan så att den gamla och nya delens lokaler kan användas på ett enhetligt och utrymmeseffektivt sätt. Ombyggnadsarbetena i den nuvarande skolbyggnaden inleds när utbyggnaden är färdig. Den helt ombyggda skolan och lärmiljön tas i bruk hösten 2020. Du kan läsa mer om byggandet på Miilis område på adressen https://sipoorakentaajakehittaa.fi/?lang=sv.

För Söderkulla skolans del färdigställs en behovsutredning under nästa år 2019. Där definieras skolans placering samt verksamhetens omfång och ordnandet av verksamheten.


Senast ändrat
11.12.2018