< Aktuellt
13.12.2018

Östersundomkommittén beslutade godkänna generalplanen för Östersundom

Östersundomkommittén beslutade godkänna den gemensamma generalplanen för Östersundom vid sitt möte 11.12.2018. Fullmäktige i Helsingfors, Vanda och Sibbo har gett sitt samtycke till att godkänna planen. Enligt avtalet mellan kommunerna kan kommittén fatta det slutgiltiga beslutet om godkännande när kommunfullmäktige har gett sitt samtycke till att godkänna planen.

Landskapsplanen för Östersundom har beretts jämsides med generalplanen, och landskapsfullmäktige godkände landskapsplanen 12.6.2018. Landskapsplanen för Östersundom har dock inte trätt i kraft, och i området gäller således gamla landskapsplaner som inte motsvarar landskapsplanen och generalplanen för Östersundom. Den gemensamma generalplanen för kommunerna kan av motiverade skäl avvika från de gällande landsskapsplanerna. Det är motiverat att avvika från de gällande landskapsplanerna i Östersundomområdet eftersom de inte motsvarar de nuvarande målen för landskapsplaneringen.

Generalplanen gör det möjligt att placera 80 000–100 000 invånare och 30 000 nya arbetsplatser i Östersundom. Att utvidga metropolområdet österut kräver regionalt samarbete för att samordna markanvändningen och trafiklösningarna. Kollektivtrafiken i Östersundom grundar sig på metron, och att bygga metron är en förutsättning för genomförandet av hela generalplanen.

I planen för markanvändning, boende och trafik MBT 2019, som bereds i samarbete mellan Helsingforsregionens kommuner, beskrivs hur regionen ska utvecklas under åren 2019–2050. Enligt planutkastet ska byggandet av östmetron från Mellungsbacka till Majvik inledas efter år 2030.

Länkar:

Webbplats: Den gemensamma generalplan för Östersundom

Östersundomkommitténs 11.12.2018 protokoll på finska (pdf)

Reviderat planförslag (pdf)

Broschyr: Mahdollisuuksien Östersundom (pdf)

Sibbos webbsidor: Gemensam generalplan för Östersundom

 


Senast ändrat
13.12.2018