< Aktuellt
17.12.2018

Planerna för parkområdena i Sibbo Ådal framlagda

Planerna för parkområdena i Sibbo Ådal framlagda
Du kan bekanta dig med planen för parkområdet i Sibbo Ådal och lämna in din åsikt under tiden 13.12.2018–4.1.2019.

Parkplanen finns framlagd vid kommunens Info i Sibbo huvudbibliotek och elektroniskt på kommunens webbplats.

Byggprojektet omfattar park- och grönområdena på detaljplaneområdet Sibbo Ådal N 40 samt det därtill hörande Skattorget. Området är beläget i närheten av Nickby centrum vid Sibbo å.

I parken i Sibbo Ådal planeras lättskötta planteringar och ängar samt en lekplats, en hundpark och ett område med odlingslotter. Planeringsområdet inbegriper också ett gatuområde i anslutning till Skattorget. På Skattorget planeras affärsverksamhet och parkeringsplatser. Skattorget kommer att bli ett stadsvardagsrum för invånarna som öppnar sig mot parken. Konstverk ska också placeras på park- och torgområdena och deras platser har beaktats i parkplanen för Sibbo Ådal.

Planförslagen hålls offentligt framlagda enligt 43 § i markanvändnings- och bygglagen 13.12.2018–4.1.2019. Plankartan över hela området samt särskilda planer för lekplatsen, hundparken, området med odlingslotterna och Skattorget finns framlagda vid kommunens Info (Norra Skolvägen 2).

En process för att sälja pumphuset inleds

Tekniska utskottet beslutade 3.12.2018 att pumphuset i Sibbo Ådal ska säljas. I början av år 2019 ordnas en offentlig anbudstävling angående försäljningen.

Den potentiella köparen ska föreslå ett pris för pumphuset och redogöra för det avsedda användningsändamålet, t.ex. kaféverksamhet, samt presentera en plan för hur användningen av pumphuset gynnar Sibboborna. Med tanke på det kommande användningsändamålet har man planerat en vägförbindelse från Nickbyvägen till pumphuset och parkeringsplatser för bilar.

Läs mer: sipoorakentaajakehittaa.fi

Tilläggsuppgifter:
Heidi Saarenpää, kommunteknisk chef, heidi.saarenpaa (at) sibbo.fi
Juha Pohjonen, lokalservicechef, juha.pohjonen (at) sibbo.fi


Senast ändrat
17.12.2018