< Aktuellt
18.12.2018

Lönerna för bland annat barnträdgårdslärare, lärare och personalen inom hemvården höjs i Sibbo

I Sibbo riktas den lokala justeringspotten till att höja lönerna för bland annat barnträdgårdslärare och lärare samt för sjukskötare och närvårdare inom hemvården. Fackorganisationerna har under hösten tillsammans med arbetsgivaren förhandlat om en lokal justeringspott som hör till tjänste- och kollektivavtalen och betalas från och med 1.1.2019. I förhandlingarna har man nu nått enighet om hur och till vilka yrkesgrupper justeringspotten riktas inom respektive avtalsområde.

Förhandlingarna slutfördes tisdagen den 11 december 2018, när organisationerna undertecknade avtalen tillsammans med arbetsgivarens representant, kommunstyrelsens ordförande Kaj Lindqvist.

– Jag är nöjd med att förhandlingarna skedde i positiv anda och i samförstånd med parterna. Arbetsgivarna i huvudstadsregionen tävlar hårt med varandra för att få arbetskraft, vilket medför utmaningar även för Sibbo kommun, säger Kaj Lindqvist.

Justeringspotten inom det största avtalsområdet, AKTA, kommer att användas till att höja de uppgiftsrelaterade lönerna. Bland annat den uppgiftsrelaterade lönen för barnträdgårdslärare höjs med 100 euro. Även sjukskötare och närvårdare får en förhöjning på 80 euro i sina uppgiftsrelaterade löner. Målet var att dela justeringspotten så jämnt som möjligt inom hela avtalsområdet.

Det näst största avtalsområdet, undervisningspersonalens UKTA, har så kallade dyrortsklasser. Sibbo kommun hör till dyrortsklass II, men i förhandlingarna har man nått enighet om att de uppgiftsrelaterade lönerna höjs till samma nivå som i dyrortsklass I.

Inom övriga avtalsområden (avtalsområdet för timavlönade, tekniska sektorn och läkare) höjer man både de uppgiftsrelaterade lönerna och grundtimlönerna. Inom tekniska sektorn höjs även de individuella tilläggen.


Senast ändrat
18.12.2018