< Aktuellt
19.12.2018

Sibbos snabba tillväxttakt återspeglas i byggnadsbeståndet

Sibbos snabba tillväxttakt återspeglas i byggnadsbeståndet
Sibbos snabba tillväxttakt återspeglas utöver i befolkningsökningen också i byggnadsbeståndet. Detta framgår av statistikrapporten Sibbo i siffror 2017. Rapporten beskriver utvecklingen i Sibbo kommun under 2000-talet.

Under de senaste åren har exempelvis andelen bostäder i flervåningshus ökat. År 2017 fanns 24 procent av bostäderna i flervåningshus, medan andelen så sent som år 2010 uppgick till knappt 19 procent. De flesta bostäderna finns fortsättningsvis i fristående småhus såsom egnahemshus. År 2017 fanns 68 procent av bostäderna i fristående småhus och 7 procent i radhus eller kedjehus.

Bostäder enligt hustyp 2017: Flervåningshus 24 %, Radhus/kedjehus 7 %, fritående småhus 68 %, övrigt 1 %

Allt fler personer bor i hyresbostäder. I slutet av år 2017 fanns i Sibbo totalt 9 133 bostäder. Av dessa var 1 494 hyresbostäder (16,4 procent). År 2010 fanns 7 895 bostäder, andelen hyresbostäder var 13,1 procent.

Också antalet byggnader har ökat i Sibbo. Från år 2010 till år 2017 växte byggnadsbeståndet i Sibbo med 675 byggnader (9 procent). År 2017 fanns i Sibbo totalt 7 832 byggnader (sommarstugor och lantbruksbyggnader ingår i regel inte i byggnadsbeståndet). Av byggnaderna var 6 440 fristående småhus, 137 rad- och kedjehus och 125 flervåningshus.

Många flyttar från huvudstadsregionen till Sibbo

Under åren 2015–2017 ökade folkmängden i Sibbo med 1 276 personer (6,7 procent). En stor del av tillväxten koncentrerades till Söderkulla. År 2017 kom drygt hälften av inflyttarna från huvudstadsregionen.

Av statistikrapporten framgår också att antalet personer som talar ett främmande språk ökar. I slutet av år 2017 bodde 20 310 personer i Sibbo. Av dessa talade 951 ett främmande språk (4,7 procent).

Antalet arbetsplatser har ökat

Från år 2010 till år 2016 ökade arbetsplatserna i Sibbo med 655 (13 procent). I slutet av år 2016 fanns 5 697 arbetsplatser i Sibbo. Till den sysselsatta arbetskraften hörde 9 459 personer. Allt fler Sibbobor jobbar dock utanför kommunen. År 2016 arbetade endast var tredje kommuninvånare i Sibbo.

Sibbobors arbetsplatsers läge 2016: Övriga kommuner 4 %, Borgå 5 %, Vanda 15%, Esbo 4 %, Helsingfors 35 %, Kervo 3 %, Tusby 2 %, Träskända 2%, Sibbo 30 %   

Statistikrapporten Sibbo i siffror 2017 har utarbetats på basen av Statistikcentralens statistikuppgifter. Du kan via denna länk bekanta dig med hela statistikrapporten Sibbo i siffror (pdf).


Senast ändrat
19.12.2018