< Aktuellt
31.12.2018

Rosk’n Roll meddelar: Avfallsbolagen fusioneras den 1 januari 2019

Fusionen av Östra Nylands Avfallsservice Ab och Rosk’n Roll Oy Ab, som planerats länge, sker den 1 januari 2019. Namnet på det fusionerade bolaget kommer att bli Rosk’n Roll Oy Ab.

Avfallshanteringen påverkas av allt fler miljökrav. Genom fusionen vill man minska det kostnadstryck som dessa krav för med sig, minimera de ekonomiska risker som anknyter till utvecklingsarbetet samt effektivisera nyttoanvändningen av avfall.

”Tillsammans har vi möjlighet att erbjuda invånarna i östra och västra Nyland olika hållbara lösningar för att ordna avfallshanteringen utan att ge avkall på effektiviteten”, sammanfattar verkställande direktör Jukka Paavilainen.

”Till exempel i år har vi infört plastinsamlingen och en ny flerfackstjänst för fastigheterna. EU:s allt striktare återvinningsmål innebär en stor utmaning för Finland, och vi strävar efter att för vår del svara på den. Och trots att nästan inget avfall nuförtiden placeras på avstjälpningsplatser, måste vi fortfarande under många år se till att de efterbehandlas på ett ansvarsfullt sätt.”

Östra Nylands Avfallsservice Ab (ÖNA) och Rosk’n Roll Oy Ab (RR) är kommunalt ägda avfallshanteringsbolag som verkar i västra och östra Nyland. Bolagens ägarkommuner beslutade om fusionen år 2012. Den juridiska sammanslagningen blev uppskjuten med flera år på grund av en utdragen besvärsprocess. Östra Nylands Avfallsservice och Rosk’n Roll har dock redan slagit ihop sina funktioner under över fem år och har sedan 2016 även i östra Nyland verkat under namnet Rosk'n Roll avfallshanteringstjänster.

Rosk’n Roll Oy Ab fr.o.m. den 1 januari 2019:

  • Bolaget är helägt av kommunerna.
  • Ägarkommunerna i västra Nyland är Hangö, Ingå, Högfors, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis, och i östra Nyland är ägarkommunerna Askola, Lovisa, Borgnäs, Borgå och Sibbo.
  • Bolaget ansvarar för de flesta skyldigheter som gäller avfallshanteringen i kommunerna, såsom planering av avfallshanteringen, ordnande av återvinningen av avfallsmaterial, underhåll av de regionala avstjälpningsplatserna och nätverket med avfallspunkter, upphandling av blandavfallstransporter samt avfallsrådgivning.
  • Invånarantalet på verksamhetsområdet är 230 000.
  • Den sammanlagda omsättningen var cirka 26 miljoner euro år 2017.

Meddelanden finns också på webbplatsen www.rosknroll.fi/sv/.


Senast ändrat
31.12.2018