< Aktuellt
07.08.2019

Sibbo är med i projektet #Uuttakoulua

Sibbo är med i projektet #Uuttakoulua
Vid skolstarten inleder 50 grundskolor i Nyland utvecklingsverksamhet inom ramen för #Uuttakoulua- projektet. Sibbo kommun är med i projektet. Av Sibbos skolor är det Sipoonjoen koulu, Sipoonlahden koulu och Lukkarin koulu deltar i projektet.

Projektet ingår i ett program finansierat av Utbildningsstyrelsen som strävar till att utveckla jämlikheten i grundskolorna. Den viktigaste målsättningen med programmet är att förbättra lika inlärningsmöjligheter för barn och ungdomar på olika håll i Finland. I Nyland deltar 16 kommuner i projektet: Hangö, Hyvinge, Ingå, Träskända, Högfors, Kervo, Kyrkslätt, Lojo, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs, Raseborg, Sibbo, Sjundeå, Tusby och Vichtis. Tusby kommun samordnar projektet tillsammans med Lojo stad.

Till projektets samarbetsparter hör Helsingfors universitet, Finlands Föräldraförbund, Synesis Ab, PositiivinenCV och Regionförvaltningsverket i södra Finland.

I Nyland är projektet det första utvecklingsprojektet för grundskolan som genomförs i så här stor skala. I kommunerna som deltar i projektet finns det 55 000 grundskolelever. I de deltagande kommunerna finns det nästan lika många skolor som i Helsingfors, Esbo och Vanda sammanlagt. Projektet är en utmärkt början på ett omfattande samarbete mellan skolorna, eftersom mer än 20 % av skolorna på projektområdet deltar.

#Uuttakoulua- projektets viktigaste prioritering är att stärka skolornas förmåga till förnyelse. Inom ramen för projektet får ledningsgrupperna för den grundläggande utbildningen i skolor och kommuner delta i en ledningsgruppsutbildning som bygger på systemisk utveckling. Lärarna får delta i ett utbildningsprogram om styrkebaserat lärande och användning av positiv CV. Inom projektet kommer vi i samarbete med Finlands Föräldraförbund att med hjälp av tjänstedesign identifiera de nyländska föräldrarnas behov och önskemål gällande undervisning. Dessutom ordnar vi ett utvecklingsprogram för lärare och mångprofessionella arbetsgrupper för att stärka deltagarnas förmåga till att utveckla en verksamhetskultur för lärande och ökat välbefinnande i vardagen.

Projektet invigs 11.9.2019 kl. 9.30 – 15.00 i Dipoli vid Aalto- universitetet. I invigningen deltar rektorerna och utvecklingsgrupperna för alla skolor som deltar i projektet.

Dessutom ordnas ett regionalt evenemang 12.11.2019 kl.9.00 – 16.00 för personer i bildningssektorernas ledning, rektorer, utvecklingsexperter och beslutsfattare. Undervisningsminister Li Andersson håller evenemangets öppningstal.

På våren, 28.4.2020 kl.9 - 16, ordnar Regionförvaltningsverket i södra Finland i samarbete med #Uuttakoulua- projektet ett evenemang på Heureka där projektets resultat presenteras. I projektets slutskede ordnar vi dessutom en regional kunskapsfestival för både barn, ungdomar och lärare.

Mera information

Minna Lumme
Projektchef
040 314 3424
Fornamn.efternamn@tuusula.fi

Heidi Zopf
Projektkoordinator
040 314 3425
Fornamn.efternamn@tuusula.fi

Riikka Strandström
Utbildningstjänstens specialplanerare, projektets kommuncoach i Sibbo
040 683 6890
riikka.strandstrom@sipoo.fi

Facebook @Uuttakoulua
Twitter @Uuttakoulua
Instagram @uuttakoulua

www.uuttakoulua.fi


Senast ändrat
06.08.2019