< Aktuellt
07.08.2019

Nya gångvägar kring Sipoonlahden koulu - Nu kan du bekanta dig med de nya rutterna!

Nya gångvägar kring Sipoonlahden koulu - Nu kan du bekanta dig med de nya rutterna!
Sipoonlahden koulus nya utvidgningsdel har tagits i bruk. Målet med utvidgningen var att bygga en trevlig skola som erbjuder en öppen inlärningsmiljö som stöder modern pedagogik. Ändringsarbetet på den gamla delen av skolan har påbörjats. Den nya och den gamla delen kommer att bilda en enhetlig och utrymmesmässigt effektiv helhet. Den helt nya skolhelheten och inlärningsmiljön kommer att tas i bruk hösten 2020.

På ruttkartan (se bilden nedan) kan man se på grund av byggarbeten avstängda områden och säkra rutter runt skolan. Vi uppmanar alla att uppmärksamma byggarbetsplatsernas informationsskyltar och vara aktsamma när ni rör er på området.

Elevernas skytteltrafik sker på Söderkulla skolväg. Förskoleeleverna följs till den U-formade parkeringsplatsen vid kanten av gångvägen, varifrån man fortsätter gående längs med gårdsområdets gångstigar till skolans dörrar. Man har varit tvungen att kapa av den nordliga skogsrutten på grund av byggarbetsplatsen som uppkommer på grund av musikklassens utvidgningsarbeten vid skolans nordvästra hörn. Med föräldrarnas tillåtelse kan man gå längs med skogsstigarna till grusvägen som leder till Stenkulla, var man efter att ha tagit sig över dagvattendiket kommer att stiga upp på banken och fortsätta därifrån till gångvägen som leder till skolan. På kartan har man utmärkt en ljusstyrd korsning, där man måste vara speciellt aktsam. Då man kommer från Tallbacka kommer man till gångvägens ljusstyrda korsning.

Det finns även byggarbete vid gränsen mellan den nya och gamla skoldelen. På den gamla skolans sida är de tekniska salarna och gymnastiksalen ännu i användning. För att säkert kunna röra sig på området finns det en övergågnsbro som går över byggarbetet.

Genom att bekanta sig med undantagsrutterna och genom att vara aktsam nära byggarbetsplatserna kan eleverna påbörja tryggt det nya läsåret i en ny och fin inlärningsmiljö.

Bekanta dig med rutterna på kartan. När du klickar på kartbilden, öppnas kartan i större format.

Tilläggsuppgifter:

https://sipoorakentaajakehittaa.fi/?lang=sv

https://www.facebook.com/sipookehittaa/

Utveckling och stöd -enhetens projektplanerare anu.tuovinen@sipoo.fi


Senast ändrat
09.08.2019