< Aktuellt
07.08.2019

Förändrade trafik- och parkeringsarrangemang vid Nickby kultur och utbildningscentrum - Visst kommer du ihåg att uppmärksamma andra i trafiken!

Förändrade trafik- och parkeringsarrangemang vid Nickby kultur och utbildningscentrum - Visst kommer du ihåg att uppmärksamma andra i trafiken!
I närheten av Nickby kultur och utbildningscentrum är det många byggarbeten som är igång nu när skolorna börjar och parkerings- och trafikarrangemangen har ändrats. Vi vill såhär vid skolstarten påminna om säkert trafikbeteende som uppmärksammar andra som rör sig i trafiken.

Den här hösten börjar det små förskoleelever i Nickby i C-byggnadens tillfälliga lokaler. Utanför C-byggnaden finns det ett följeområde, dit man kan föra förskolebarnen med bil. Området utanför huvudingången är ämnad för gång. Man får varken stanna eller parkera där. Förskolebarnens rutt till friluftsområdet går genom huvudingången via personalens parkeringsplats.

Man kör inte som en blådåre med moped i omgivningen kring skolorna. Mopederna har en egen parkeringsplats vid C-byggnaden, vid den andra vägkanten. Du kan se var parkeringsplatserna är på parkeringskartan (se nedan). När du klickar på kartan, öppnas den i större format.

 

Infartsparkeringen vid Stora Byvägen är inte klar då byggarbetet försenas på grund av dagvattenarbeten. Uppskattningsvis blir infartsparkeringen klar i slutet av augusti. Parkeringsplatserna ämnade för Enters elever och personal fås i bruk då. Under tiden använder de grusplanen som är bredvid förlängningen av Norra skolvägen som parkeringsplats. Detta innebär att användningen av grusplanen för idrott mm. förhindras under tiden i fråga, alltså under augusti månad. Vi beklagar situationen. Man kommer att åtgärda den höga kantstenen mellan Norra skolvägens förlängning och grusplanen, för att underlätta inkörningen på planen.

Byggarbetet vid Stora byvägens rondell skapar också utmaningar för löpande trafik. Vi uppmanar alla som rör sig på området att uppmärksamma byggarbetsplatsernas skyltar och att röra sig försiktigt.

Nickby hjärtas utvidgningsarbete är tydligt avgränsat med staket. Man behöver vara speciellt aktsam nära portar till byggarbetet. Entreprenören ordnar så att portarna skall vara möjligast säkra och ger anvisningar för materialtransporterna. På kartan nedan kan du bekanta dig med byggarbetsplatserna. När du klickar på kartan, öppnas den i större format.

Vi önskar er ett trevligt och säkert skolår!

Tilläggsuppgifter:

https://sipoorakentaajakehittaa.fi/?lang=sv

https://www.facebook.com/sipookehittaa/

Utveckling och stöd -enhetens projektplanerare anu.tuovinen@sibbo.fi


Senast ändrat
07.08.2019