< Aktuellt
08.08.2019

Höga bakteriehalter i vattnet vid badstranden Joensuun Tila i Sibbo – simning rekommenderas inte

Höga bakteriehalter i vattnet vid badstranden Joensuun Tila i Sibbo – simning rekommenderas inte
För närvarande rekommenderas inte att bada vid Joensuun Tilas badstrand i Sibbo. I vattenprov tagna 7.8.2019 vid Joensuun Tilas badstrand har konstaterats höga halter av fekala bakterier.

Vid provtagningen konstaterades fågelavföring i vattnet och på stranden. Rikliga mängder gäss konstaterades också.

Nya vattenprover tas för att följa upp vattnets kvalitet. Följande information ges vecka 33.

Uppgifter om provresultat och observationer om blågröna alger finns på badsträndernas anslagstavlor samt på miljöhälsovårdens webbsidor:
www.borga.fi/overvakning-av-vattnets-kvalitet-vid-allmanna-badstrander-och-vinterbadplatser

 


Senast ändrat
12.08.2019