< Aktuellt
26.09.2019

Enkäterna om gator och grönområden är nu öppna!

Enkäterna om gator och grönområden är nu öppna!
Nu när skolorna har börjat och hösten är här är det tid att dra sig till minnes den gångna sommaren. Hur lyckades vi? Var det svårt att ta sig fram mellan gatubyggena? Njöt du av sommarblommorna? Vad lyckades vi med och vad skulle vi kunna förbättra nästa sommar?

Enkäten om sommarunderhållet är indelad i två delar:

Du kan svara på invånarenkäten om parker och grönområden via denna länk. Enkäten omfattar kommunens parker, sommarblommor, hundparker, lekparker och mattvättningsplatser.

Du kan svara på invånarenkäten om gator via denna länk. Enkäten omfattar kommunens gator, gatubyggen och vägrenar.

Båda enkäterna är öppna till 13.10.2019.

För att kunna svara på enkäten måste du först välja det område vars sommarunderhåll dina svar gäller. På det här sättet kan resultaten av enkäten bättre riktas till eventuella åtgärder som svaren föranleder. De övriga punkterna får man svara på enligt eget omdöme. Kom ihåg att trycka på knappen ”Färdig” när du vill skicka dina svar.

OBS! Frågeformulär i pappersform finns i kommunens Info i Nickby och Söderkulla bibliotek.

Tack för din tid!

Mer information:
Simo Kesti, gatuchef, Gator och grönområden, simo.kesti@sibbo.fi
Kari Ojamies, kommunens trädgårdsmästare, Gator och grönområden, kari.ojamies@sibbo.fi


Senast ändrat
10.10.2019