< Aktuellt
24.09.2019

Daghemmet Lillhjärtat är färdigt – barnen flyttar in i det nya huset i november

Daghemmet Lillhjärtat är färdigt – barnen flyttar in i det nya huset i november
Daghemmet Lillhjärtat har nu byggts färdigt. Byggnaden ska ännu möbleras och vädras. Utanför byggnaden finns det några små finslipningar kvar, men de torde bli färdiga under de närmaste veckorna. Daghemmets gårdsplan får användas fritt nät detta arbete är slutfört. Verksamheten och barnen i Daghemmet Lillhjärtat flyttar in i den nya byggnaden i början av november.

– De nya lokalerna verkar vara härligt ljusa och fungera bra. Arbetet fortsätter nu med möblering av huset. Vi ska också skaffa nya leksaker och övrigt material. Vi satsar på mångsidiga pedagogiska redskap som inspirerar barn till lek och motion. Barnens delaktighet tas också i beaktande. Vi väntar ivrigt på att få etablera oss i huset. Barnen har redan frågat om vi inte snart får flytta in i det nya daghemmet, berättar daghemsföreståndaren Heidi Innala.

Dagisbarnen bekantar sig gradvis med de nya lokalerna. Barnen fick redan under vårvintern delta i det nya daghemmets taklagsfest som ordnades bredvid byggarbetsplatsen på Wessmanhusets gård. Det nya daghemmet beundrades både bakom byggstängslet och med hjälp av stora visualiseringsbilder. Trakteringen bestod av saftburkar och smått tilltugg.

– Vi tar barnen till gårdsplanen genast när den blir färdig och använder den för lek redan innan den egentliga flyttningen. Barnen får även bekanta sig med inomhuslokalerna under hösten, säger Innala.

En säker, det vill säga en planerad och ledd, introduktion till dagvård förstärker barnens gruppering och stöder barnen i flytten. Det kommer också att ordnas ett tillfälle för vårdnadshavare där de får bekanta sig med byggnaden innan verksamheten i daghemmet börjar. Daghemmet meddelar vårdnadshavarna senare om besökets datum och tidpunkt.

I nuläget, före flyttningen, är Daghemmet Lillhjärtats svenskspråkiga grupper verksamma i Luontopäiväkoti Kaislas lokaler, varav de finskspråkiga grupperna är i Daghemmet Solåkers lokaler. Klubbverksamheten inom den öppna småbarnspedagogiken sker i Daghemmet Lillbondens lokaler men flyttar också till Daghemmet Lillhjärtat när det blir färdigt.

 

Mer information:

Daghemsföreståndaren Heidi Innala, Daghemmet Lillhjärtat, tfn 040 544 7293, heidi.innala@sibbo.fi

Chef för småbarnspedagogik Mervi Keski-Oja, tfn 050 3625 279, mervi.keski-oja@sibbo.fi

Mer information om byggprojektets tekniska lösningar:

Byggnadsingenjör Rainer Långsjö, tfn 050 321 8909, rainer.langsjo@sibbo.fi


Senast ändrat
24.09.2019