< Aktuellt
25.09.2019

Sibbo har valt ny utvecklingsdirektör

Kommunstyrelsen valde enhälligt landskapsarkitekt Pirjo Siren till ny utvecklingsdirektör i Sibbo. Tjänsten som utvecklingsdirektör söktes av tretton personer.

Siren övergår till sin nya tjänst från Helsingfors stad, där hon sedan 2014 har jobbat som projektledare med ansvar för utvecklandet av Kronbergsstrandens nya stadsdel. Hon har tidigare fungerat bland annat som planeringschef på Esbo stads tekniska central och som parkplaneringschef på centralen för kommunteknik i Vanda stad.


Senast ändrat
25.09.2019