< Aktuellt
18.11.2019

Sibbo blir mer tillgängligt för alla - bemötandeguide hjälper kommunalt anställda

Sibbo kommun har sammanställt en bemötandeguide för sin personal. Guiden ska hjälpa kommunalt anställda i hur man bemöter personer med funktionsnedsättningar.

"Ett bra bemötande kännetecknas av att bli tagen på allvar och behandlad med respekt, något som alla har rätt till", säger specialplanerare Rita Lönnroth som är med i Sibbos tillgänglighetsarbetsgrupp och har varit med och skapat bemötandeguiden. Guiden ger konkreta exempel på hur man ska bemöta bland annat personer med afasi, funktionshinder eller som lider av någon minnessjukdom. Bemötandeguiden är till för att göra uträttandet av ärenden lätt och värdigt för kunderna, samt som ett stöd i arbetet för kommunens anställda.

Kommunen har tagit intryck från svenskt håll under utarbetningen av guiden. "I Sverige finns många goda exempel på hur en bemötandeguide kan göras och sedan tillämpas. Sibbo vill att det skall gå lätt och smidigt att uträtta ärenden, också för personer med funktionsnedsättningar", säger Lönnroth.

Sibbo tillgänglighetsgrupp arbetar för en hinderfri verksamhetsmiljö. I höst har arbetsgruppen ordnat tillgänglighetspromenader i Nickby och Söderkulla för att utvärdera hur väl den fysiska miljön fungerar. I promenaderna har deltagit kommunens personal och personer med funktionshinder.

Du kan bekanta dig med bemötandeguiden via denna länk (pdf).

Tilläggsuppgifter:
Specialplanerare Rita Lönnroth, rita.lonnroth@sibbo.fi, tfn 050 911 3058 


Senast ändrat
18.11.2019