< Aktuellt
21.11.2019

Sibbo kommun erbjuder halkskydd för skor till Sibbobor över 70 år

Sibbo kommun erbjuder halkskydd för skor till Sibbobor över 70 år
Sibbo kommun erbjuder gratis halkskydd för skor också i vinter till alla Sibbobor som fyllt 70 år samt till dem som fyller 70 år senast vårvintern 2020. Distributionen gäller personer som inte ännu har fått gratis halkskydd.

Syftet är att förebygga fallolyckor vid halt vinterväglag. Statistiken visar att varannan finländare över 80 år faller en gång om året och orsaken är ofta halkning. En halkolycka leder också ofta till t.ex. höftfraktur.

Utdelning av halkskydd
 • 2.12.2019 kl. 12–14 Må bra-dagar Träskberga (Nevasvägen 340)
 • 4.12.2019 kl. 10–12 Servicehuset Elsie (Jussasvägen 18 J)
 • 5.12.2019 kl. 12–14.30 Servicedagar Widegård (Paipisvägen 1134)
 • 10.12.2019 kl. 13–15 Servicehuset Elsie (Jussasvägen 18 J)
 • 13.12.2019 kl. 9–11 Servicehuset Linda (Amiralsvägen 6)
 • 20.12.2019 kl. 9–11 Servicehuset Linda (Amiralsvägen 6)
 • 7.1.2020 kl. 9–11 Servicehuset Elsie (Jussasvägen 18 J)
 • 8.1.2020 kl. 13–15 Servicehuset Elsie (Jussasvägen 18 J)
 • 10.1.2020 kl. 9–11 Servicehuset Linda (Amiralsvägen 6)
 • 13.1.2020 kl. 13–15 Servicehuset Elsie (Jussasvägen 18 J)
 • 15.1.2020 kl. 10–12 Servicehuset Elsie (Jussasvägen 18 J)

Övriga tider enligt avtal: kundhandledare Elisa Pitkänen tfn 040 653 1616


Senast ändrat
21.11.2019