< Aktuellt
21.11.2019

Gutsy Go synliggör ungdomars resurser i Sibbo!

Skolans dörrar öppnas till samhället – Gutsy Go coachar på två språk över tvåhundra ungdomar till fredsgärningar!

Premierade Gutsy Go kommer till Sibbos Nickby Hjärta för andra gången 25–29.11.2019. Under coachingen som pågår fem dagar får ungdomarna verktyg för att ta fram lösningar för knepiga situationer i människornas liv på hemorten och föra fram lösningarna på ett slagkraftigt sätt. 220 niondeklassare i Sipoonjoen koulu och Kungsvägen Skolan genomgår coachingen.

Skolornas niondeklassare tar del av en unik coachingmetod, som leder till ungdomarna att direkt påverkar sin närmiljö, då hela områdets 15-åringar deltar.

Sibbos Nickby Hjärta är en av få högstadier i Finland där svensk- och finskspråkiga unga går i skola under samma tak. Den intensiva tvåspråkiga coachingen var redan första gången en verkningsfull och lyckad upplevelse.

-Vi ville fortsätta samarbetet som började 2017, eftersom de fantastiska resultaten levde vidare i skolans vardag och stöddde undervisningsarbetet. Det här är ett fint sätt att på ungdomarnas villkor sammanföra svensk- och finskspråkiga elever till viktigt arbete för invånarnas vardag, berättar kommundirektören i Sibbo, Mikael Grannas.

Efter föregående Gutsy Go i Sibbo har metoden genomförts på tio ställen och cirka 2000 ungdomar har deltagit. Den här gången deltar även unga Gutsy Sparks kamratcoachar i Sibbo. Undersökningspartner är Finlands Läkarförening Duodecim, som är intresserad av metodens verkningsfullhet som prevention mot ungdomarns cynism.

Som ungdomarnas coachar under veckan fungerar lärare och ungdomsarbetare i Sibbo som fått specialutbildning i Gutsy Go. Ett mediateam sammanställer slagkraftiga videor om de ungas gärningar, som delas under en premiärkväll och via sociala medier.

Gärningarna inom Gutsy Go i Sibbo presenteras i Topeliussalen under en premiärkväll fredagen den 29 november kl. 17.00. Varmt välkommen! (RSVP: http://bit.ly/GutsyGoSipoo).

Gutsy Go genomförs i samarbete med Sibbo kommun. Gutsy Go:s partner är Finnish Youth Research Society, Läkarföreningen Duodecim, Finnkimo, Mielenterveyden keskusliitto (centralförbundet för mental hälsa), Centralförbundet för Barnskydd och Justitieministeriet. Metodens syfte är att förebygga utslagning och polarisering bland unga samt utbilda hela årsklassen i landet för ökad samhällsfred.

Webbplats: www.gutsygo.fi


Senast ändrat
21.11.2019