< Aktuellt
19.12.2019

Kommunens service under jultiden 2019–2020

Kommunens service under jultiden 2019–2020

Info Nickby betjänar på adress Norra Skolvägen 2. Kundtjänsten finns i huvudbibliotekets utrymmen. I år har vi under december månad många stängda dagar då kommunen kommer att byta telefonoperatör. Operatorbytet föranleder flera skolningsdagar för vår personal, sålunda har vi stängt den 5.12,13.12 och 16.12.

Dagarna inför jul och mellandagarna betjänar vi enligt följande: måndagen den 23.12.2019 har vi stängt, fredagen 27.12 har vi öppet kl. 8–14, måndagen 30.12 har vi öppet kl. 8–18, tisdagen 31.12 håller vi stängt.

Info Söderkulla betjänar på adress Amiralsvägen 2, också i Söderkulla finns vi i bibliotekets utrymmen. Söderkulla Info är stängt den 18.12 samt mellandagarna. Vi betjänar er igen den 07.01.2020 kl. 10–18.

Sockengården samt kommunens växel är stängd den 23.12, övriga dagar håller vi öppet enligt de vanliga tiderna. Genom att ringa växeln (tfn 09 23531) även då vi är stängda får man kommunens alla journummer.

 

Nickby hälsostation samt mun- och tandvården, HUSLAB:s provtagningsställe, missbrukar- och mentalvårdstjänsterna och fysioterapitjänsterna i Nickby har normala öppettider kring jul och nyår.

Hälsostationerna har ingen mottagningsverksamhet under helgdagarna 24.–26.12.2019, 1.1.2020. Samjouren fungerar i Borgå sjukhus lokaler.

Nickby rådgivning fungerar normalt kring jul och nyår, men har ingen mottagningsverksamhet under helgdagarna 24–26.12.2019, 1.1.2020.

Söderkulla hälsostation är stängd 23.12.2019–12.1.2020, och då är verksamheten koncentrerad till Nickby. Även HUSLAB:s provtagningsställe i Söderkulla är stängt under denna tid.

Söderkulla munhälsovård är stängd 23.12.2019–6.1.2020.

Söderkulla rådgivning fungerar normalt kring jul och nyår, men har ingen mottagningsverksamhet under helgdagarna 24.–26.12.2019, 1.1.2020.

Vuxensocialarbetet har begränsad bemanning under tiden 27.12.2019–6.1.2020 och nås då endast per telefon 040 167 9215.

Skolhälsovårdaren har begränsad bemanning under tiden 23.12.2019–6.1.2020 (ej 27.12.2019) och nås då endast per telefon 040 191 4302 (kl. 8–11).

Familjearbetet, talterapin och familjerådgivningen har begränsad bemanning vecka 52 och 1.

Journummer
Nickby och Söderkulla hälsostationers mottagningar 09 2353 6001.
Nickby och Söderkulla munhälsovårds mottagningar 09 2353 6002.
Vuxensocialjour kl. 10–12: 040 167 9215.
Socialarbete för barnfamiljer, barnskyddsjour och rådgivning kl. 8.15–15: 050 4658 352.
Östra Nylands socialjour under vardagar efter kl. 15 och under veckoslut 24 h 040 517 4194.
På kvällar och veckoslut samt helger sköts jourverksamheten av Borgå sjukhus samjour, som är öppen 24 timmar om dygnet.

Jourhjälpen står till tjänst på numret 116117 (priset av samtal 0 eur).

 

Sibbo huvudbibliotek betjänar 27.12 och 30.12 kl. 9–20 och 23.12, 28.12 och 31.12 kl. 9–16. Bibliotek är stängt 24–26.12.2019 och 1.1.2020.

Söderkulla bibliotek betjänar 23.12, 27.12, 30.12 och 31.12 kl. 10–16. Bibliotek är helt stängt 24.12–26.12.2019 och 1.1.2020. Information om Söderkulla biblioteks meröppettider finns på bibliotekets hemsidor.

Sibbo institutets kansli är stängt 20.12.2019–4.1.2020. Vi har jour 27.12.2019 samt 2-3.1.2020 kl. 10-14 på numret 09 2353 6004.

Byggnadstillsynen är stängd 23.12.2019–6.1.2020.

Sibbo Vatten, felanmälningar under tjänstetid tfn 040 191 6090 och övriga tider tfn 050 554 4538.

Kommunens fastigheter, felanmälningar tfn 050 554 4538.

 

Ytterligare information om avdelningarnas kontaktuppgifter och avvikande öppettider finns på respektives avdelnings sida på adressen www.sibbo.fi .
Alla journummer läses även upp i ett meddelande i Sibbo kommuns växel, tfn 09 23531.


Senast ändrat
19.12.2019