< Aktuellt
16.12.2019

Sibbo kommun och NTM-centralen försöker lösa parkeringen i Kalkstrand

Sibbo kommun och NTM-centralen i Nyland strävar efter att underlätta parkeringssituationen i Kalkstrand redan före nästa sommar.

Den okontrollerade parkeringen i hamnområdet och vid vägkanten i Kalkstrand har stört trafiken i hamnen under somrarna och även blockerat vägen för utryckningsfordon, bussar och varuleveranser. Bland annat skärgårdsbesökare, skärgårdsbor och båtförare parkerar sina bilar i området på sommaren.

För att lösa parkeringssituationen i Kalkstrand ordnades ett möte 9.12.2019. I mötet deltog invånare och företagare i Kalkstrandsområdet, representanter från NTM-centralen och kommunen samt kommunstyrelsens ordförande.

Kommunen och NTM-centralen har som mål att hitta såväl en parkeringslösning på lång sikt som en parkeringslösning på kort sikt som skulle underlätta situationen i Kalkstrand redan nästa sommar. En privat aktör har byggt en avgiftsbelagd parkeringsplats i området men den används inte. I stället parkerar människorna sina bilar utanför de märkta platserna i hamnområdet och vid vägkanten. Med hjälp av noggrannare parkeringsanvisningar och utökad övervakning skulle man kunna styra parkeringen till de lovliga platserna och minska otillåten parkering som kan leda till farliga situationer.

– Kommunen och lokalinvånarna är klart och tydligt av den åsikten att parkeringen i området inte fungerar utan övervakning, säger utvecklingsdirektör Pirjo Sirén.

NTM-centralen ansvarar för förbindelsebåttrafikens och hamnområdets funktionsduglighet och säkerhet. Redan förra sommaren förbättrade NTM-centralen parkeringsmöjligheterna i området. Eftersom åtgärderna inte har varit tillräckliga försöker kommunen och NTM-centralen tillsammans hitta lösningar såväl på kort som på lång sikt.


Senast ändrat
16.12.2019