< Aktuellt
18.12.2019

Sibbo har valt ny bildningsdirektör

Kommunstyrelsen valde enhälligt magister i musikvetenskap Jukka Pietinen till ny bildningsdirektör i Sibbo. Tjänsten som bildningsdirektör söktes av 10 personer.

Pietinen övergår till sin nya tjänst från Sjundeå kommun, där han sedan 2015 har jobbat som bildningsdirektör. Han har tidigare fungerat bland annat som direktör för utbildningsväsendet i Kyrkslätt.

Pietinen börjar sitt arbete som bildningsdirektör i Sibbo inom loppet av februari.


Senast ändrat
18.12.2019