< Aktuellt
02.01.2020

Ansökningstiden till svenskspråkigt språkbad inom småbarnspedagogiken börjar 15 januari 2020

Ansökningstiden till svenskspråkigt språkbad inom småbarnspedagogiken börjar 15 januari 2020
Skulle du vilja placera ditt finskspråkiga barn i ett språkbadsdaghem och möjligtvis senare i en språkbadsskola? Ansökningstiden till det svenskspråkiga språkbadet inom småbarnspedagogiken i Sibbo är 15.1–15.2.2020. Barn födda år 2016 kan nu ansöka om en språkbadsplats. Språkbadet inom småbarnspedagogiken inleds hösten 2020.

För alla dem som är intresserade av språkbad ordnas en infotillställning 21.1.2020 kl. 18.00 på Alvägens skola (Envägen 12, 04130 Sibbo). Välkommen till infotillställningen för att höra mera och ställa frågor om språkbadet!

I språkbadsdaghemmet sker vården, fostran och undervisningen av de finskspråkiga barnen konsekvent på svenska. Det finns två språkbadsdaghem i Sibbo: Alvägens språkbadsdaghem (Ekorrgränd 4) och Skogsbackens språkbadsdaghem (Vesterängsvägen 18). Förskoleundervisningen ordnas i Alvägens skola och Skogsbackens daghem.

Efter språkbadsdaghemmet fortsätter barnet vanligtvis i en språkbadsskola. Sibbos språkbadsskolor finns i Nickby. Alvägens skola fungerar som språkbadsskola på lågstadienivå och Kungsvägens skola och Sipoonjoen koulu fungerar som språkbadsskolor på högstadienivå.

Ansökan till språkbadet sker via e-portalen med en dagvårdsansökan (barn som börjar i dagvård) eller en ansökan om byte av dagvårdsplats (barn som redan är i dagvård).

Du kan också ställa frågor om språkbadet till daghemsföreståndarna:

Maria Blomberg von der Geest
tf daghemsföreståndare
Skogsbackens daghem
tfn 040 194 0138
maria.blomberg@sibbo.fi

Eija Viitolahti-Liimatainen
tf daghemsföreståndare
Alvägens daghem
tfn 040 536 5507
eija.viitolahti-liimatainen@sibbo.fi


Senast ändrat
02.01.2020