< Aktuellt
23.03.2020

Coronavirusepidemin påverkar förtroendeorgans möten i Sibbo

Sibbo kommuns fullmäktigemöte den 6 april har ställts in. Fullmäktiges ordförande fattade beslut om att avboka mötet för att förebygga spridningen av coronavirusepidemin. Enligt planerna sammanträder fullmäktige följande gång måndagen den 11 maj 2020.

Coronavirusepidemin påverkar förtroendeorgans möten i Sibbo även på andra sätt. Kommunen har instruerat organen att undvika kontaktmöten fram till 13.4.2020. Möten ordnas på distans och främst för att behandla brådskande ärenden. Några organ har redan haft möte delvis på distans.


Senast ändrat
23.03.2020