< Aktuellt
23.03.2020

Matsalen i Nickby social- och hälsostation får användas endast av personalen

Matsalen i Nickby social- och hälsostation stängs tillsvidare för allmänheten på grund av coronavirusepidemin. Matsalen får användas endast av personalen.

För att undvika närkontakt mellan lunchgästerna har bland annat möblerna omplacerats, och personalen ombeds också att iaktta god handhygien.


Senast ändrat
23.03.2020