< Aktuellt
23.03.2020

Byggnadstillsynen meddelar: Verksamheten under undantagsförhållanden

Byggnadstillsynen meddelar: Verksamheten under undantagsförhållanden
Byggnadstillsynen har i enlighet med kommunens anvisningar övergått till att arbeta i huvudsak på distans. Vi strävar dock efter att för egen del göra vårt bästa för att säkerställa att processerna inom byggandet framskrider i Sibbo.

Lovbehandlingen och rådgivningen fortsätter normalt. På grund av distansarbetet kan dock behandlingstiderna att bli längre än i normalläge. Alla kontakter sköts per telefon under telefontiderna. Under övriga tider används e-post. För tillfället ordnas inga möten eller träffar förutom på distans.

Övervakning under byggtiden justeras vid behov så att funktionerna så som syner och andra möten med kunderna sköts enligt de rådande omständigheterna. Våra byggnadsinspektörer ger mer information och rådgivning. Under telefontiderna kan man kontakta dem på telefon, för övrigt används e-post.

Hörande utfört av myndighet görs inte lika ofta och utförs centraliserat. Vi rekommenderar att grannehörande utförs av sökande själv.

Byggnadstillsynens kontaktuppgifter på den här länken.


Senast ändrat
23.03.2020