< Aktuellt
07.04.2020

Anmäla dig som frivillig

I nuläget orsakar coronavirusepidemin vardagliga problem för personer i riskgruppen samt de äldre. Dessa grupper behöver exceptionellt mycket hjälp för att uträtta vardagliga ärenden i dessa tider.

Sibbo Kommun söker nu frivilliga för mångsidiga uppgifter, allt från butiks- och apoteksbesök till att vara som stöd per telefon. Att anmäla sig som frivillig är enkelt och tiden som läggs på dessa uppgifter är upp till var och en själv samt utförs enligt egna tidtabeller. Som frivillig behöver du inte ha någon specifik kunskap men om du ändå har erfarenhet från någon sektor som du anser vara nämnvärt, så gör det gärna i anmälningsblanketten på nätet.

Då det kommer till att ställa upp som frivillig gäller samma uppmaningar som förövrigt i samhället, stanna hemma då du är förkyld. Varje enskild person som anmäler sig att fungera som stöd och hjälp, intervjuas före första uppdraget. Du får även mera information om det case du tar dig ann. Allt detta görs för att trygga säkerheten för båda parterna. Sibbo Kommun upprätthåller ett register på de som anmält sig frivilliga. Registret används för att förmedla hjälp till dem som det behöver under Corona epidemin. Registret tas bort när behovet av hjälp inte mera finns.

Du kan anmäla dig som frivillig via linken på sidan vapaaehtoistyo.fi


Senast ändrat
07.04.2020