< Aktuellt
05.05.2020

Biblioteken och idrottsanläggningarna inomhus öppnar i Sibbo i början av juni

Biblioteken och idrottsanläggningarna inomhus öppnar i Sibbo i början av juni

Biblioteken och idrottsanläggningarna inomhus öppnar i Sibbo i början av juni. Regeringen fastställde i går (4.5.2020) riktlinjer för att stegvis avveckla restriktionerna som införts på grund av coronaviruset.

Enligt regeringen öppnar bland annat biblioteken, ungdomslokalerna, arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte och idrottsanläggningarna inomhus kontrollerat och stegvis. Biblioteken och idrottsanläggningar inomhus, bl.a. allaktivitetshallen, som varit stängda i Sibbo öppnar således i början av juni. Även arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte och annan inomhusverksamhet vid sysselsättningsenheten Vägskälet kommer att öppna. Noggrannare arrangemang och eventuella begränsningar av kundantal planeras utgående från regionförvaltningens anvisningar, och vi meddelar närmare om dem så snart som möjligt.

Sibbo bibliotek utreder också möjligheten att avhämta reserverat material redan före början av juni. Mer information om detta ges så snart som möjligt.

Den öppna ungdomsverksamheten i Sibbo tar sommarpaus fr.o.m. 1.6 och öppnar igen i augusti. Allaktivitetshallen kommer att vara öppen endast en kort tid på grund av sommarstängningen. Allaktivitetshallen är stängd 19.6–2.8.2020.

Distanstjänsterna och idrottsplatserna utomhus kan användas

Ungdomstjänsterna, biblioteket, Sibbo institut och idrottstjänsterna betjänar i maj fortsättningsvis även på distans. Ungdomsledarna är anträffbara per telefon. Sibbo institut följer med regeringens riktlinjer och ordnar flera distanskurser i maj. Man kan nu anmäla sig till institutets sommarkurser. Webbiblioteket och e-tjänsterna är tillgängliga på adressen helle.finna.fi.

Idrottstjänsterna har sammanställt olika motionstips och anvisningar för hemmabruk på sin webbplats på sibbo.fi. Idrottsplatserna utomhus, t.ex. frisbeegolfbanorna, idrottsplanerna och motionstrappan, kan fortsättningsvis användas med iakttagande av begränsningarna som gäller sammankomster och säkerhetsavstånden.

Distansundervisningen fortsätter i gymnasierna

I läroanstalterna på andra stadiet i Sibbo ordnas distansundervisning till vårterminens slut i enlighet med regeringens rekommendationer.

Besöksförbudet på boendeserviceenheterna för äldre och hälsocentralens akut- och rehabiliteringsavdelning gäller tillsvidare. Enheterna utreder hur man skulle kunna möjliggöra sociala kontakter på ett tryggt sätt.

Faran är inte över

Kommundirektör Mikael Grannas påminner Sibboborna om att coronavirusepidemin och smittorisken inte är över fastän restriktionerna stegvis avvecklas.

- Det är viktigt att fortfarande hålla fysiskt avstånd och iaktta en god handhygien. När vi öppnar tjänsterna inomhus strävar vi efter att säkerhetsavstånden kan hållas så bra som möjligt. Kom ihåg att var och en genom sina egna val kan påverka sin egen och sina närståendes risk för att bli smittade, säger Grannas.


Senast ändrat
05.05.2020