< Aktuellt
07.05.2020

Avgifterna till Allaktivitetshallens motionssal samt Idrottstjänsters och Sibbo instituts kursavgifter ersätts

Avgifterna till Allaktivitetshallens motionssal samt Idrottstjänsters och Sibbo instituts kursavgifter ersätts
Sibbo kommuns Idrottstjänster och Sibbo institut ersätter avgifter för kurser och handledd gruppmotion som avbrutits till följd av coronavirusrestriktionerna. Även stängningen av Allaktivitetshallens motionssal kompenseras. Ersättningen betalas på kundens begäran.
Ersättningar för Sibbo instituts kursavgifter

Kunderna kan ansöka om ersättning för Sibbo instituts kursavgifter med en blankett som finns på institutets webbplats på sibbo.fi. Blanketten ska skrivas ut och fyllas i samt returneras antingen per post eller föras till kommunens kundtjänst SibboInfo i Nickby. Man kan också skriva ut och fylla i blanketten vid SibboInfo i Nickby.

Ansökan om ersättning ska lämnas in senast 7.6.2020. Noggrannare detaljer om återbetalningarna finns på Sibbo instituts webbplats.

Ersättningar för Idrottstjänsters handledda gruppverksamhet

Återbetalningar för Idrottstjänsters handledda gruppverksamhet kan ansökas med en webblankett. En länk till blanketten har skickats per e-post till de deltagare som uppgett sin e-postadress i samband med anmälan. Om du inte har någon e-postadress eller om e-postmeddelandet inte har kommit fram, kan du också framföra din begäran genom att ringa kommunens kundtjänst, tfn 09 2353 6000.

Ytterligare information om ersättningarna fås via denna länk på Idrottstjänster webbplats på sibbo.fi. Ansökan om ersättning för Idrottstjänsters handledda gruppverksamhet ska göras senast 31.5.2020. Vi strävar efter att återbetala avgifterna för den handledda gruppverksamheten under juni månad.

Ersättning för stängningen av Allaktivitetshallens motionssal

Stängningen av motionssalen kompenseras för dem som köpt månadskort eller säsongkort.

Ersättningen kan användas för köp av en ny säsong vid Allaktivitetshallens Info från och med 1.6.2020. På kundens begäran och om ersättningen är 10 euro eller mera, kan ersättningen alternativt betalas till kundens konto. Användning av ersättningen för köp av en ny säsong eller begäran om återbetalning ska göras senast 31.8.2020. En noggrannare anvisning publiceras på motionssalens webbplats i maj.


Senast ändrat
07.05.2020
Taggar: idrott