< Aktuellt
15.05.2020

Kommunen fortsätter att ställa in publikevenemang fram till slutet av maj

Sibbo kommun fortsätter att ställa in sina publikevenemang ändå fram till slutet av maj på grund av coronapandemin. Publiktillställningar och -evenemang kan ordnas från början av juni om evenemanget kan genomföras inom ramen för begränsningarna som gäller sammankomster och med beaktande av de andra säkerhetsåtgärderna.

Sammankomster på högst 50 personer tillåts från början av juni. Utöver begränsningarna som gäller sammankomster är förutsättningen för evenemangen att lokalen eller platsen där evenemanget ordnas är tillräckligt rymlig och att arrangemangen gör det möjligt att iaktta en god handhygien.

Vad gäller lagstadgade tillställningar såsom informations- och diskussionsmöten i samband med planer övervägs olika möjligheter att ordna tillställningarna delvis på distans och delvis på plats och ställe med beaktande av säkerhetsåtgärderna.

Tillställningar som speciellt är avsedda för riskgrupper ordnar kommunen tillsvidare endast på distans. Kommunen rekommenderar också att personer som hör till riskgrupper noggrant överväger sitt deltagande i publikevenemang.


Senast ändrat
15.05.2020
Taggar: kultur