< Aktuellt
04.06.2020

Konstverket Begränsad samlade Sibbobornas erfarenheter av undantagstiden

Konstverket Begränsad samlade Sibbobornas erfarenheter av undantagstiden
En utomhusutställning för det gemensamma konstverket Begränsad har den här veckan öppnats på det gamla sjukhusområdet i Östanåparken i Nickby. Utställningen är en installation av det virtuella konstverket som byggdes upp på Instagram under maj månad. Allmänheten har kunnat delta i konstverket genom att lägga ut bilder på sociala medier eller per e-post. Utställningen är öppen hela juni vid Pesula Galleriets innegård och närområden.

Samfundskonstverket har samlat sibbobornas bilder av coronatidens ”begränsade rum”. Med hjälp av verket ville man stärka samhörigheten och gemenskapen på ett nytt sätt. Bakom projektet hittar vi en bild- och samfundskonstnär från Sibbo som arbetar under pseudonymen Majbritt.

– Coronaepidemin är en gemensam erfarenhet för oss alla. Redan på det gamla mentalsjukhusets tid förstod man att det ibland är svårt att beskriva sina känslor och tankar med ord. Därför ville jag skapa ett verk där vi kan dela på något icke-verbalt, och samtidigt genom bilder och färger berätta vår gemensamma berättelse om undantagstidens begränsade vardag, berättar Majbritt.

 

Ett hundratal bilder skickades in

Projektet har sett deltagare från olika håll i landet och samlade ett hundratal bilder på Instagram och per e-post. Varje deltagare har fått sätta sitt spår i konstverket, eftersom nästan alla inskickade bilder har använts. Majbritt deltar också i projektet med sina egna målningar.

De kvadratiska fönsterrutorna i Pesula Galleriet påminner om bildflödet på Instagram. Deltagarnas foton har satts upp i rutorna, och genom de tomma rutorna kan man se in i galleriet där flera bilder och målningar har placerats i ett tredimensionellt utrymme.

– Genom fönstren kan man kika in i en annan dimension, så att säga in i den virtuella världen. Speciellt under epidemin har en stor del av vårt sociala umgänge flyttats till webben. Installationen fungerar som en bro mellan den virtuella och fysiska världen, säger Majbritt.

Pesula galleriets fönster med bilder utskrivna från Instagram.

Innan projektet börjades var det oklart ifall man alls skulle kunna förverkliga en fysisk utställning under undantagstiden. Projektet behövde ramar som passade undantagstillståndet, och lösningen fann man i Pesula Galleriets fönster. Den nyfikna besökaren kanske får ta sig en titt innanför galleriet och se ”backstage”, tipsar Majbritt.

Under utställningstiden ordnas två konstnärsträffar som är öppna för alla på galleriets gård. Under träffarna kan man förutom att bekanta sig med utställningen också träffa konstnären bakom projektet. Träffarna ordnas vid Pesula Galleriet två torsdagar i juni, 11.6 och 25.6 kl. 19–20.

Konstprojektet har beställts av Sibbo kommuns kulturtjänster.

 

Begränsad – Ett samfundskonstverk

Instagram 1.5–31.5, utställning 1.6–30.6

 

Adress: Artborg 35, Pilvilinnavägen 2, Östanåparken, Nickby

Instagram: @rajattu_tila

Konstnärligt arbete: Samfundskonstnär Majbritt & arbetsgrupp

Arrangör: Sibbo kommuns kulturtjänster


Senast ändrat
04.06.2020
Taggar: kultur