< Aktuellt
23.07.2020

Besök på boendeenheter för äldre från och med 24 juli

Besök på boendeenheter för äldre från och med 24 juli
Sibbo kommun har utarbetat nya anvisningar för besök på boendeenheter för äldre från och med fredagen den 24 juli.

Kommunen vill möjliggöra att våra patienter och invånare även i dessa pandemitider har möjlighet att träffa de personer som för dem är viktiga.

Anvisningarna fr.o.m. 24.7:

 • Besök med närstående utomhus rekommenderas, men även besök inomhus är nu tillåtna.
 • Man bör med personalen komma överens om alla besök på förhand. Personalen instruerar besökare före och under besöket så att det kan förverkligas på ett tryggt sätt. Kontakta den enhet där er anhörig/närstående bor för att komma överens om ett besök.
 • Det är tillåtet med promenader eller åkturer med en riskhacykel med anhöriga.
 • Man får inte komma på besök om man inom 14 dagar kommit från ett sådant land att 14 dagars karantän rekommenderas (t.ex. från Sverige).
 • Man får inte komma på besök om man har förkylningssymptom eller magont/diarré.
 • Kom ihåg god handhygien. Samtliga besökare ska desinficera sina händer före och efter besöket, samt på personalens begäran (till exempel om man hämtar något ätbart eller överräcker blommor/gåva).
 • Gåvor, blommor, kort och andra föremål är tillåtna men vi ber att mängden begränsas. Här ska man också komma ihåg god handhygien.
 • Anhöriga/besökare bör använda näs-munskydd eller plexiskydd under hela besöket. Enhetens personal ger dig ett kirurgiskt näs-munskydd.
 • Håll 1–2 meters avstånd till både personal och övriga boende under hela besöket.
 • Man kommer på förhand överens om besökets längd. Endast två besökare per gång tillåts. Personalen möter besökarna vid dörren och visar vägen. Besöken sker i den boendes rum eller i ett skilt besöksrum.
 • Ett besök utomhus kan vara i max två timmar och besökarna kan till antalet vara högst fem per gång.

 

Sibbo kommun, teamet för smittsamma sjukdomar 
Sibbo kommuns service för äldre


Senast ändrat
23.07.2020