< Aktuellt
15.09.2020

Reflexkampanj Trafikantveckan till ära

Reflexkampanj Trafikantveckan till ära
Sibbo kommun deltar i den europeiska trafikantveckan 16–22.9.2020. Syftet med trafikantveckan är att inspirera människorna att reflektera över sina resval och hur de vardagliga resorna påverkar miljön och samhället.

”Fossilfria resor för alla” är temat för år 2020. Kampanjen uppmuntrar oss att välja aktiva färdsätt, eller till exempel att kombinera gång och cykling med kollektivtrafik. Hållbara färdsätt är gång, cykling, kollektivtrafik, samåkning, bildelning och ekonomisk körning med energisnål bil. Även distansarbete främjar hållbarhet.

Under trafikantveckan delar man ut reflexer i bussarna som trafikerar i Sibbo samt i kommunens INFO-punkter. Reflexer ökar fotgängarnas säkerhet i trafiken och underlättar också busschaufförens arbete då passagerarna syns bättre på hållplatserna.

Läs mer om Trafikantveckan på Motivas webbplats www.liikkujanviikko.fi (på finska).

En gul reflex


Senast ändrat
15.09.2020