RSS
14.08.2020

Barnavårdsföreningen meddelar: Tjejvillan öppnar nytt i Sibbo

I mitten av augusti utvidgar Barnavårdsföreningen Tjejvillan-verksamheten till Sibbo. Målet med Tjejvillan är att ge 13–18-åriga flickor en chans att hitta sin plats och få eget utrymme.
14.08.2020

Utdelningen av munskydd till mindre bemedlade utreds

Sibbo kommun utreder hur munskydd kunde delas ut till mindre bemedlade invånare i kommunen.
13.08.2020

HRT informerar: Vi rekommenderar användning av munskydd i kollektivtrafiken

HRT rekommenderar användning av munskydd i kollektivtrafiken. Antalet resenärer väntas öka under hösten och det är inte alltid möjligt att hålla avstånd på 1-2 m till andra resenärer. Vi rekommenderar fortfarande att du reser utanför rusningstid om möjligt.
12.08.2020

Byggandet av Arbetsplatsvägen är färdig

Den nya Arbetsplatsvägen i Söderkulla har nu öppnats för användning. Buss 842 trafikerar redan den nya vägen mellan Söderkulla och Eriksnäs.
12.08.2020

Öppettiderna för telefontjänsten och coronateststationen vid Sibbo hälsocentral utvidgas

Sibbo kommun förlänger öppettiderna för coronateststationen och telefontjänsten till öppenvården. Orsaken till ändringen är det ökade behovet av coronatestning.
11.08.2020

Möbler delas ut gratis i gamla Sockengården i Sibbo 27.8.2020 kl. 15–19

Sibbo kommuns förvaltning flyttade i början av 2020 från den gamla fastigheten vid Stora Byvägen 18. I samband med flyttet blev en del av möblerna kvar i den gamla Sockengården. Dessa begagnade möbler kan inte heller för tillfället användas i kommunens andra verksamhetsställen. Därför har man fattat beslut att dela ut dem till kommuninvånarna. Alla intresserade får komma och hämta möbler torsdagen den 27 augusti 2020 kl. 15.00–19.00.
10.08.2020

Bekanta dig med lokala företagare i Sibbo Företagsorientering

I augusti och september är det liv och rörelse i byarna när Sibboborna bekantar sig med lokala aktörer. I Företagsorienteringen samlar man in kontroller från företag på olika håll i kommunen och stöder samtidigt de lokala företagarna.
10.08.2020

Skolorna börjar och många barn återvänder till småbarnspedagogiken – man ska stanna hemma även vid lindriga förkylningssymptom

Grundskolorna i Sibbo inleder höstterminen onsdag 12.8, och många barn återvänder för närvarande till småbarnspedagogiken efter sommarlovet. Åtgärderna för att förebygga spridningen av coronaviruset fortsätter nu även efter sommarlovet i skolorna och daghemmen i Sibbo. Handhygienen effektiveras, onödiga närkontakter undviks och lokalerna ordnas så att det finns mer utrymme än vanligt.
Taggar: skolor

Arkiv

2020 (204)

2019 (248)

2018 (264)

2017 (255)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)