RSS
02.09.2019

Landskapsarbetet i Sibbostrand håller på att bli färdigt

Trivseln i Sibbostrand har förbättrats under sommaren genom färdigställandet av landskapet. Man har bland annat att anlagt ett parkeringsområde, samt en äng med stenmjölsbelagda stigar och planterat buskar i området. Den bortre ändan av hamnbassängen har stenbelagts och man har strävat efter att tydligare skilja åt boendet och hamnfunktionerna.
29.08.2019

Ett öppet planeringsmöte gällande förbindelsebåtsrutterna i Sibbo och Borgå 18.9.2019

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland ordnar i samarbete med Sibbo kommun och Borgå stad ett planeringsmöte för användarna av förbindelsebåt. Mötet är en del av konkurrensutsättningsprocessen. Det hålls onsdagen den 18 september kl. 17.00–19.00 i Gumbohuset (Gumbovägen 222, Gumbostrand).
27.08.2019

Sibbo hör nu till de 50 största kommunerna i landet

Antalet Sibbobor uppgick till 20 897 personer i slutet av juli. Detta framgår av Statistikcentralens färskaste förhandsuppgifter. Sibbo som växer snabbt har nu också klivit upp bland de femtio största kommunerna i Finland och passerat Kemi (plats nr 51).
19.08.2019

Sibbo kommun återvinner gamla möbler i Kiertonet

Kommunens gamla möbler återvinns nu via webbtjänsten Kiertonet. Kiertonet är den offentliga sektorns webbauktion där man nu även kan ropa in begagnade möbler och andra små föremål som inte längre behövs i Sibbo kommuns lokaler.
19.08.2019

Fixa Sibbo

I vår närmiljö finns det alltid små fel, brister och skönhetsfläckar. Att fixa dem är kanske inte nödvändigt, men genom att åtgärda felen vill vi göra vår omgivning trivsammare och säkrare.
19.08.2019

Sibbo kommun restaurerar Broböle damm i Sibboå

Broböle damm kommer att restaureras i slutet på augusti. I medlet av 1990-talet byggdes det i anslutning till dammen en fiskväg i forsens västra kant. Vid dammens östra kant finns det ett läckage, som sommaren och hösten 2018 resulterade i att då flödet i ån var lågt var vattnet över en halv meter under dammens krön. Detta skapade risk för ras längs med kanten på den ca fem kilometer långa dammbassängen, och fiskvägen blev torr.
19.08.2019

Hjälp med att ta i bruk en bärbar dator eller få koll på WhatsApp på din smarttelefon – Östra Nylands arbetarinstitut erbjuder nu digital rådgivning

Vill du lära dig att använda digitala tjänster eller -produkter? Sibbo Institut erbjuder kurser, digikafén och digistugor runt om i Sibbo där du lätt och smidigt kan få rådgivning och hjälp.
17.08.2019

Kommunens solrosor blommar och kan nu plockas – i år även i Hansas

Kommunens populära solrosåkrar blommar i år igen. I år finns det två solrosåkrar, en i Ådalen i Nickby och en andra i Hansas.

Arkiv

2020 (259)

2019 (248)

2018 (264)

2017 (255)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)