RSS
21.08.2017

Misstänkt samtal i Sibbo Vattens namn

Sibbo Vatten har fått kännedom om ett fall där någon ringt en fastighetsägare och uppträtt i Sibbo Vattens namn och kommit överens om ett besök i fastigheten. Den som ringde var dock inte anställd vid Sibbo Vatten och det var inte fråga om Sibbo Vattens verksamhet. Vi uppmanar till försiktighet i samband med liknande samtal.
21.08.2017

Krama ett träd – uppskatta din närmiljö!

Trädkramarveckan firas 21-27.8.2017.
21.08.2017

Ny stamvattenledning från Tallmo till Söderkulla

En ny stamvattenledning byggs från Tallmo till Söderkulla. Man börjar troligtvis bygga vattenledningen sommaren 2018. Enligt planen färdigställs projektet i juni 2019 varefter den nya vattenledningen tas i bruk.
21.08.2017

Fråga om planläggning i Söderkulla bibliotek!

Vill du föreslå en ny friluftsled för kommunen? Väcker utvecklingen av ditt eget bostadsområde frågor? Förslag, önskemål och frågor om planläggningen kan under hösten ställas personligen till planläggningsdejouren i Söderkulla bibliotek (Amiralsvägen 2).
17.08.2017

Tillfälliga arrangemang i trafiken i Nickby 18.8 – 29.9.2017

Rondellen vid Nickbyvägen och Stora Byvägen samt beläggningen och den söndriga stenläggningen på Nickbyvägen repareras 18.8–29.9.2017. På området stängs filer och trafiken styrs med trafikljus.
16.08.2017

UPEA17-konstfestivalen närmar sig.

På Aravahuset (Norra Skolvägen 1) i Sibbo målas ett heltäckande muralverk.
15.08.2017

Sibbo kommuns torgregler har uppdaterats

Sibbo kommuns torgregler har uppdaterats för att motsvara de nuvarande behoven. Flera uppdateringar och justeringar har gjorts i de tidigare torgreglerna, bl.a. angående försäljningsplatserna och avgifterna. Syftet med torgreglerna är att skapa förutsättningar för försäljningsverksamhet på torgområdena.
08.08.2017

Luktproblemet i Nickby Hjärta och reparationer under garantitiden

Förra terminen kom det några anmälningar av elever i Nickby Hjärta om symptom som misstänks bero på inomhusluften. Under sommaren utfördes i skolbyggnaden undersökningar och mätningar i anknytning till luktproblemen, materialutsläppen, ventilationens funktion och fuktigheten.

Arkiv

2020 (195)

2019 (248)

2018 (264)

2017 (255)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)