RSS
29.07.2018

Silverpilar fälls vid Stora Byvägen

De silverpilar som i nuläget växer mellan Sockengårdens parkeringsplats och Stora Byvägen fälls när man sanerar gatan och bygger en ny bussterminal i Nickby. Dessa träd är i dåligt skick och utgör därmed en risk för säkerheten, vilket är den mest centrala orsaken till att avlägsna dem. Träden fälls måndagen den 30 juli.
26.07.2018

Trafiken till Daghemmet Miili och Nickby daghem löper normalt trots byggandet

Byggarbetsplatserna på Miilis område och på Nickby Hjärtas område har framskridit med full fart under sommaren.
26.07.2018

Sibbobor fick säga sitt i en skogsenkät: Sibbo och skogar hör tätt ihop

En enkät riktad till Sibbobor hade som syfte att utreda de åsikter och attityder som invånarna har i anknytning till vården av kommunens skogar i framtiden. Enkäten var öppen 1.3–22.3.2018. Sammanlagt 238 personer svarade på enkäten. Den fick även rikligt med öppna svar. Svaren kommer att utnyttjas när man planerar principerna för vård och skötsel av kommunens skogar.
26.07.2018

Misstanke om sjöskabb vid Molnträsk badstrand – Hindrar inte från att simma

På basen av en kundkontakt misstänker man att det förekommer sjöskabb vid Molnträsk badstrand. Efter att man simmat är det skäl att duscha och torka sig med en grov handduk. Mera om sjöskabb: www.terveyskirjasto.fi -> järvisyyhy
25.07.2018

Misstankar om sjöskabb i Molnträsk

Här kan du läsa om skabben:
23.07.2018

Barnens teckningar murades in i det nya daghemmets grundsten i Nickby

Grundstenen för det nya daghemmet som byggs i Nickby har lagts i juli. I juni fick barnen i Nickby daghem i uppgift att teckna och skriva hälsningar till det nya daghemmet. Resultatet var en stor hög av fina färggranna teckningar. Att den nya byggnaden är planerat just för barn blev tydligt på ett helt konkret sätt när teckningarna murades in i det nya daghemmets grundsten den 23 juli 2018.
11.07.2018

Byggandet av en ny bussterminal har inletts i Nickby

En del av Stora Byvägen är avstängd i Nickby på grund av att en ny bussterminal byggs. Stora Byvägen är avstängd för genomfart framför Sockengården. Avfart från rondellen på Nickbyvägen mot Stora Byvägen är alltså förbjudet. För att komma in till Sockengårdens tomt ska man köra en omväg via Nybrovägen eller Brobölevägen.
11.07.2018

Söderkulla idrottsplats förnyas

Förnyandet av Söderkulla idrottsplats har påbörjats. Idrottsplatsen förnyas som en del av de byggarbeten som just nu pågår på Miilis område. Målet med byggandet är att erbjuda Sibboborna bättre möjligheter att lära sig och utöva olika hobbyer,
Taggar: idrott, skolor

Arkiv

2020 (195)

2019 (248)

2018 (264)

2017 (255)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)