RSS
04.06.2018

Tryckte du på en vargsmiley? - Sibbo kommun mäter kundupplevelsen och publicerar nu resultaten varje vecka

Sibbo kommun mäter kontinuerligt hur nöjda kunderna är med den kommunala servicen. Kunderna ger respons om tjänsterna de just fått bland annat med hjälp av vargsmileys. Nu har kommunen börjat publicera hela kommunens resultat varje vecka på sin hemsida.
01.06.2018

Tillbudssituation i samband med den kommunaltekniska entreprenaden i Söderkulla på detaljplaneområdet Stenkulla

Entreprenören TerraWise utförde planenliga brytningsarbeten på detaljplaneområdet Stenkulla onsdagen den 30 maj 2018. Direkt efter en sprängning som utfördes på förmiddagen vid norra kanten av området lade man märke till att stensplitter hade spridits utanför säkerhetszonen. Vaktmän granskade området där stenarna upptäcktes direkt efter incidenten, men hittade inga skadade personer. Man hittade inte heller skador i de närliggande fastigheterna.
01.06.2018

Sibbos senaste nyhetsbrev har publicerats

Det senaste nyhetsbrevet har publicerats och innehåller bland annat information om frisbeegolfbanan i Söderkulla och byggarbeten i Nickby Hjärtas område.
01.06.2018

Räddningsverket i Östra Nyland: I Nyland är uppgörande av all slags öppen eld förbjudet

För tillfället är det mycket stor risk för skogsbränder i hela landet. I Nyland har det bara under majmånad varit totalt 188 terrängbränder. Av dessa har 78 stycken orsakats av ovarsam hantering av eld och 40 stycken har bedömts som anlagda. Räddningsverken i Nyland har bestämt att tillsvidare är det förbjudet att uppgöra öppen eld på hela området. Förbudet gäller även hyggesbränning.
29.05.2018

MEDDELANDE OM AVBROTT I VATTENDISTRIBUTIONEN I FASTIGHETERNA PÅ OMRÅDEN I BOX OCH NEVAS

På grund av kopplingsarbeten på vattenledningsnätet är vattnet avstängt i fastigheterna på områden i Box och Nevas tisdagen 29.5.2018 kl. 23.00 - 02.00
29.05.2018

Taxistationen i Söderkulla flyttar

Taxistationen i Söderkulla flyttar 31.5.2018 till S-markets parkeringsplats.
28.05.2018

Frisbeegolfbanan i Söderkulla är igen öppen

Halva frisbeegolfbanan i Söderkulla har varit stängd på grund av att det nya bostadsområdet Stenkulla byggs. De ersättande korgarna är nu färdiga och den nya frisbeegolfbanan med 12 korgar är nu igen öppen för spel.
Taggar: idrott
28.05.2018

Hjärtstartare nu i flera allmänna lokaler i Sibbo

Sibbo kommun har skaffat hjärtstartare (defibrillatorer) till flera mötes- och idrottslokaler. Apparaterna är avsedda för lekmän. Vem som helst kan alltså använda dem.

Arkiv

2020 (195)

2019 (248)

2018 (264)

2017 (255)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)